39 terms

Mata draíochta -2

STUDY
PLAY
an cógas
the medicine
Cé acu bus is tapúla go dtí an Seanbhaile?
Which bus is fastest to the Oldtown?
an bus is luaithe
the earliest bus
Cén t-am a shroiceann sé an Seanbhaile?
What time does it reach Oldtown?
ar feadh uair an chloig
for an hour
gluais
travel, proceed, move (car, for example)
cá fhad a mhair an cluiche?
how long did the game last?
i rith an chéad uair an chloig
during the first hour
an stríoc
the stripe
an greannán
the comic
an dóchúlacht
the probability
an turgnamh
the experiment
an léaráid
the diagram
coibhéiseach
equivalent
an dronuilleog
rectangle
ola olóige
olive oil
an tinreamh
the attendance
iomráiteach
famous
athchúrsáil
recycling
nialas
zero
an scairdeitleán
the jet
coibhéiseach
equivalent
ríomh
calculate vb
an saor-reic
the bargain-sale/the cheap sale
na saor-reiceanna
the bargain sales
an brabús
the profit
an lascaine
the discount bain.
an tseachtain dár gcionn
the week following that
tús áite
priority
an breosla
the fuel
an clogad
the helmut
comhlánaigh
to complete
an carn
heap, pile
an t-iora
squirrel
an siorc
shark
an ceann agus an chruit
the head and the tail
an teascán
the section
cóngarach don
close to
an seicheamh
the sequence