Try the fastest way to create flashcards

I skuggorna 4

5.0 (1 review)
Get a hint
en täckmantel (substativ),täckmanteln, täckmantlar, täckmantlarna
Exempel: Företaget var en täckmantel för kriminella handlingar.
Click the card to flip 👆
1 / 20
1 / 20
Terms in this set (20)