85 terms

Headway PI Unit 10

STUDY
PLAY
kidnap
отвличам
blindfold
с вързани очи
balaclava
маска
tie up
връзвам
stand
понасям
witness
свидетел
so
толкова
such
такъв
trap
капан
weak
слаб
seed
семе
burn
горя, изгарям
burn
burnt - burnt
Lord
Господ
comfort
комфорт
comfortable
комфортен, удобен
hunt
ловя
hunter
ловец
lonely
самотен
brave
смел
total
обще
ice-skating
фигурно пързаляне
efficient
ефикасен
bush
храст
seem
изглежда
shelter
подслон
stove
печка
for awhile
за малко
starve
гладувам
push
бутам
beg
моля, прося
beggar
просяк
shut
затварям
glad
радостен
Canada
Канада
Soviet Union
Съветски съюз
traffic jam
пиков час
handrail
парапет
exclaim
възкликвам
exclamation
възклицание
exclamation mark
удивителен знак
thrill
тръпка
concentrate
концетрирам се
shake
клатя се
cover
покривам
sweat
пот; потя се
exhausted
изтощен
fear
страх
steep
стръмен
spider
паяк
experience
преживявам; преживяване
rule
правило
difficulty
трудност
lift
асансьор
nightmare
кошмар
confined
затворен (за пространства)
frightened
уплашен
terrified
много уплашен, ужасен
foot
feet (мн.ч)
narrow
тесен
recipe
готварска рецепта
fizzy drink
газирана напитка
pepper
пиперка, чушка
posh (informal)
елегантен
shut up
млъкни
be stuck
заседнал съм; заклещен съм
roller coaster
влакче в увеселителен парк
confuse
обърквам
disappoint
разочаровам
investigate
разследвам
diary
дневник
possess
притежавам
shoot
shot - shot
squirrel
катерица
moose
голям елен
duck
патица
fault
грешка
poisonous
отровен
crawl
пълзя
consciousness
съзнание
circumstance
обстоятелство
event
събитие
confess
изповядвам
emphasis
наблягане
emphasize
подчертавам, наблягам