Ang Pangalan ni Rizal (Rizal's Name)

STUDY
PLAY
Jose
Patron ng ina
Protacio
-Kalendaryo
-San Protacio
Mercado
Palengke (Espanol)
Rizal
Luntiang Bukid (Espanol)
y
at
Alonzo
Unang apilyedo ng ina
Realonda
ninang ng ina