Ang Mga Guro ni Rizal (The Teachers of Rizal)

STUDY
PLAY
Ina
-Dasal
-kagandahang-asal
-abakada
Tiyo Manuel
-pagpapalakas ng katawan
-pagtatanggol sa sarili
Tiyo Jose Alberto
-kahalagahan ng aklat
Tiyo Gregorio
-sining ng maingat
-masusing pagmamasid
Leon Monroy
-Latin
-Espanol
Justiniano Cruz
-Binan
Lucas Padua
-Aritmetika