Tyskaläxa till v 36

5.0 (1 review)
das Internet
Click the card to flip 👆
1 / 37
Terms in this set (37)
der Typ, -entypendas Festnetzdet fasta nätetder Empfangmottagandetder Telefonabietertelefonleverantörender Tarif/Vertrag, -eavtaletdie Flatrate, -sdet fasta månadsbeloppetdie Laufzeit, -enbindningstidenempfangenta emotsendensända, skickaübermitteln, mitteilenmeddelasurfensurfachattenchattaskypenskypasich verabredenbestämma träffsich austauschen überdiskuterakommunizierenkommunicerabesprechenprata om, diskuteraofflineofflineonlineonlinehauptsächlichhuvudsakligvor allemframför alltab und zudå och dåhäufigoftagenausoprecis såasserdemförutomdamalsdå, på den tideneigener, eigene, eigenesegen