25 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

mondiale
op wereldschaal
investering
gebruik van geld,
infrastructuur
voorzieningen zoals wegen
genuanceerd
niet eenzijdig of al te beslist
educatie
vorming; onderwijs; opvoeding
sector
gebied
migratie
landverhuizing
stagneert
gaat niet verder
quota
vastgestelde aantallen
impuls
aanzet tot een ontwikkeling
relatief
betrekkelijk; naar verhouding
sociale voorzieningen
regelingen die moeten voorkomen dat mensen in nood komen, zoals uitkeringen bij werkloosheid
veronachtzaamd
nauwelijks of geen aandacht gekregen
kennisoverdracht
het overbrengen van kennis en wetenschap
indien
als
omvang
grootte
donoren
mensen of instellingen die iets geven
particulieren
mensen als individuele personen die niet namens de overheid of bedrijven optreden
linea recta
regelrecht
corrupt
omkoopbaar; onbetrouwbaar
pleit voor
geeft argumenten voor
reduceren
beperken
compenseren
schadeloosstellen; een vergoeding betalen
barrières
obstakels
slechten
gelijkmaken; wegnemen