24 terms

Norsk 01-01

STUDY
PLAY
Hei!
Hi!
Jeg heter...
I'm called...
Jeg er norsk.
I am Norwegian.
Hva heter du?
What are you called?
ikke
not
Du er ikke norsk.
You are not Norwegian.
Hvor kommer du fra?
Where are you from?
Jeg er engelsk.
I am English.
Jeg kommer fra York.
I am from York.
Men jeg bor i London nå.
But I live in London now.
Hvor bor du?
Where do you live?
lørdag første april
Saturday the first of April
å hete
to be called
å bo
to live
Jeg vil gjerne...
I would like to...
John vil gjerne reise til Norge.
John would like to travel to Norway.
John er ikke student i London.
John is not a student in London.
Bente kommer med bil fra York.
Bente came by car from York.
samtale
dialogue
søndag andre mai
Sunday the second of May
Bente møter Kari i en pub.
Bente meets Kari in a pub.
å møte
to meet
Kari er nørsk.
Kari is Norwegian.
Hun kommer fra Tromsø.
She comes from Tromsø.