Populasyon sa mga Pook Rural at Pook Urban

STUDY
PLAY
pamayanang urban
maunlad na bayan o lungsod na may kasinsinan ang dami ng populasyon, makikita ang malalaki at malalawak na daanan, mga mahuhusay na paaralan, pook pasyalan, etc.
pamayanang rural
lugar na hindi masinsin ang populasyon at kalimitang hanapbuhay ng mga tao ay pagsasaka, pangingisda at pangangaso. Karaniwang tanawin dito ay malalawak na lupain, mga bundok o kagubatan, at luntiang kapaligiran. Hindi dikit-dikit ang mga bahay at kakaunti ang mga gusali, kaya't hindi masikip sa ganitong uri ng pamayanan
pandarayuhan o migration
ang galaw ng mga mamamayanan mula sa isang pook patungo sa ibang pook upang doon manirahan ng palagian.
panloob na pandarayuhan o internal migration
tumutukoy sa paglipat ng mga mamamayan sa loob ng isang bansa
panlabas na pandarayuhan o external migration
maaring galaw palabas ng bansa (emigration) o galaw papasok ng bansa (immigration)
edukasyon
isa sa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan ang dahilan ng pandarayuhan ay upang makapag-aral ng mas mataas na antas ng edukasyon sa lungsod kaysa sa maliliit na bayan.
hanapbuhay
isa sa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan ang dahilan ng pandarayuhan ay upang makapagtrabaho at kumita ng mas maraming pera; sa buong mundo ay mayroong mga Pilipino, patunay na marami sa mga Pilipino ay naghahanap ng mas magandang trabaho sa ibang lugar dahil wala o kulang ang maayos na trabaho sa Pilipinas
pag-aasawa
isa sa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan lumipilat ng permanenteng tirahan ang isang babae kapag nakapag-asawa na nakatira sa ibang lugar.
seguridad
isa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan ang tao o pamilya ay napipilitang lumikas mula sa kanilang lugar at lumipat o mandarayuhan sa ibang lugar dahil sa kaguluhang likha ng digmaan at walang kapayapaan
kalamidad
isa sa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan dahil sa halimbawa, pagputok ng bulkan, lidol at iba pang galit ng kalikasan ay napipilitang lumikas ang populasyon mula sa lugar na kanilang kinalakihanb
libangan
isa sa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan ang dahilan ay upang magbakasyon o magpahinga at makakuha ng bagong karanasan ay pumupunta ang tao sa iba't ibang lugar