Pandarayuhan

Isulat kung TAMA o MALI at kung ito ay PR (pamayanang rural) o PU (pamayanang urban)
STUDY
PLAY
Tama
Hindi pantay ang distribusyon ng populasyon sa Pilipinas na siyang dahilan kung bakit may mga lugar sa bansa na sadyang nagsisikip dahil sa sobrang dami ng taong naninirahan dito.
Mali
Mayroong tatlong uri ng populasyon sa isang bansa -- populasyong urban, populasyong rural at populasyong pandarayuhan
Tama
Ang pandarayuhan ay ang galaw ng mga mamamayan mula sa isang pook tungo sa ibang lugar.
Mali
May tatlong uri ng pandarayuhan -- panloob, panlabas at panlaylayan.
PR
hindi dito matatagpuan ang mga malalaking gusali at tanggapan
PR
sariwa ang hanging nalalanghap dito
PR
karaniwang gawa ang bahay sa sawali at kahoy
PU
maraming pook pasyalan at libangang maaring puntahan dito
PU
laganap ang kriminalidad at polusyon dito
PR
karaniwang hanapbuhay ng mga tao dito ay pangingisda at pagsasaka.
PU
iba't ibang pabrika at pagawaan ang matatagpuan dito.