32 terms

England riots

STUDY
PLAY
riots
opptøyer
erupt
bryte ut eller starte utbrudd
looting
plyndring
cause
årsak
responsibility
ansvar
criminal
forbryter
poverty
fattigdom
property rights
eiendomsrett
order
orden
maintain
opprettholde eller vedlikeholde
prosperity
velstand
credible
troverdig
sentence
å dømme eller en dom
flee
flykte
attempt
forsøk(e)
previous
tidligere
conviction
dom
burglary
innbrudd
dwelling
bolig
defendant
tiltalt
lawlessness
lovløshet
eviction
utkastelse
plead guilty
erklære seg skyldig
council tenant
leieboer i kommunal bolig
hypocricy
hykleri
hypocritical
hyklersk
expenses
utgifter
deduction
fradrag
prank
skøyerstrek
controversial
omstridt
deterrent
avskrekking
incident
episode