21 terms

Sylfaen Unit 25

STUDY
PLAY
Baswn i'n symud i America, taswn i'n gallu
I'd move to America, if I could
Baswn i'n prynu tŷ newydd, taswn i'n cael
I'd buy a new house, if I were allowed
Faswn i ddim yn symud, taswn i yn dy le di
I wouldn't move, if I were you (in your place)
Faswn i ddim yn mynd am dro, taswn i yn dy le di
I wouldn't go for a walk, if I were you
Faset ti'n symud, taset ti'n gallu?
Would you move, if you could? (informal)
Baswn. Baswn i'n symud i Loegr
Yes. I'd move to England.
Na faswn. Basai'n well gyda fi aros yng Nghymru
No. I'd rather stay in Wales.
Baswn i'n dweud bod hi'n bum troedfedd, naw modfedd
I'd say she was five foot, nine inches
Baswn i'n dweud bod hi'n ddeg stôn
I'd say she was ten stone
Baswn i'n dweud bod hi'n bedwar deg oed
I'd say she was forty years old
Pa mor dal yw hi?
How tall is she?
Pa mor drwm yw hi?
How heavy is she?
Pa mor hen yw hi?
How old is she?
Dw i mor siomedig â chi
I'm as disappointed as you. (formal)
Dw i mor ddiog ag Alison
I'm as lazy as Alison
Dw i cynddrwg â nhw
I'm as bad as them
Dyn ni mor dwp â'n gilydd
We're as stupid as each other
Dyn ni ddim mor fyr â hynny
We're not as short as that
Pa mor siomedig dych chi?
How disappointed are you? (formal)
Dw i mor siomedig â neb
I'm as disappointed as anyone
Dyn ni ddim mor siomedig â hynny
We're not as disappointed as (all) that
OTHER SETS BY THIS CREATOR