37 terms

Sylfaen Unit 26

STUDY
PLAY
Roedd hi'n oerach ddoe
It was colder yesterday
Roedd hi'n wlypach ddoe
It was wetter yesterday
Roedd hi'n sychach ddoe
It was drier yesterday
Roedd hi'n boethach ddoe
It was hotter yesterday
Bydd hi'n fwy cymylog yfory
It will be more cloudy tomorrow
Bydd hi'n fwy gwyntog yfory
It will be more windy tomorrow
Bydd hi'n fwy stormus yfory
It will be more stormy tomorrow
Bydd hi'n fwy diflas yfory
It will be more miserable tomorrow
Bydd hi'n wlypach yfory
It will be wetter tomorrow
Dw i'n dwpach na ti
I'm stupider than you. (informal)
Dw i'n ifancach na ti
I'm younger than you (informal)
Dw i'n henach na ti
I'm older than you. (informal)
Dw i'n dalach na ti
I'm taller than you (informal)
Dw i'n fwy cyfoethog na fe
I'm more rich than him
Dw i'n fwy deallus na fe
I'm more intelligent than him
Dw i'n fwy salw na hi
I'm more ugly than her
Dw i'n fwy doniol nag Angela
I'm more funny than Angela
Mae'r Mirror yn well na'r Sun
The Mirror's better than the Sun
Mae eliffant yn fwy na llygoden
An elephant's bigger than a mouse
Mae Everest yn uwch na'r Wyddfa
Everest is higher than Snowdon
Mae dŵr yn rhatach na gwin
Water is cheaper than wine
Mae'r Sun yn waeth na'r Mirror
The Sun is worse than the Mirror
Mae llygoden yn llai nag eliffant
A mouse is smaller than an elephant
Mae'r Wyddfa'n is nag Everest
Snowdon is lower than Everest
Mae gwin yn ddrutach na dŵr.
Wine is more expensive than water.
Ydy'r Mirror yn well na'r sun? Nac ydy, mae e'n waeth o lawer
Is the Mirror better than the Sun? No, it's much worse.
Dw i'n dda am chwarae pêl-droed
I'm good at playing football
Dw i'n dda am goginio
I'm good at cooking
Dw i'n dda iawn am gofio pethau
I'm very good at remembering things
Dw i'n dda iawn am wneud dim byd
I'm very good at doing nothing
Dw i'n dda iawn am ysgrifennu. Dw i'n well na ti.
I'm very good at writing. I'm better than you. (informal)
blewog
hairy
deallus
intelligent
mwyn
mild
o lawer
by far
plentynnaid
childish
pwysig
important
OTHER SETS BY THIS CREATOR