28 terms

Sylfaen Unit 27

STUDY
PLAY
Fi yw'r gorau
I'm the best
Ti yw'r gwaetha
You're the worst (informal)
Bryn yw'r gorau
Bryn's the best
Sian yw'r waetha
Sian's the worst
Dw i'n meddwl taw Bryn yw'r mwya
I think that Bryn's the biggest
Dw i'n meddwl taw Tom yw'r lleia
I think that Tom's the smallest
Dw i'n meddwl taw John yw'r byrra
I think that John's the shortest
Dw i'n meddwl taw Dai yw'r gwanna
I think that Dai's the weakest
Dw i'n meddwl taw Gwyn yw'r twpa
I think that Gwyn's the stupidest
Bryn yw'r mwya doniol
Bryn's the most funny
Bryn yw'r mwya poblogaidd
Bryn's the most popular
Bryn yw'r mwya enwog
Bryn's the most famous
Bryn yw'r mwya cyfoethog
Bryn's the richest
Sian yw'r fwya tenau
Sian's the thinnest
Sian yw'r fwya deallus
Sian's the most intelligent
Sian yw'r fwya tawel
Sian's the quietest
Sian yw'r fwya swil
Sian's the shyest
America yw'r wlad fwya
America is the biggest country
Caracas yw'r ddinas fwya peryglus
Caracas is the most dangerous city
Everest yw'r mynydd ucha
Everest is the highest mountain
Yr Amazon yw'r afon hira
The Amazon is the longest river
Pa un yw'r wlad fwya yn y byd?
Which is the largest country in the world?
gorau
best
gwaetha
worst
swil
shy
taw
that
tynnu
to pull
Dw i'n meddwl taw America yw'r wlad fwya yn y byd
I think (that) America is the biggest country in the world
OTHER SETS BY THIS CREATOR