31 terms

Sylfaen Unit 29

STUDY
PLAY
Dwedais i fod ti'n iawn
I said you were right. (informal)
Dwedais i y dylet ti fynd
I said you should go. (informal)
Dwedais i y baset ti'n hwyr
I said you'd be late
Dwedais i y baset ti'n cael amser da
I said you'd have a good time. (informal)
Mae'n flin gyda fi, beth ddwedaist ti?
I'm sorry, what did you say? (informal)
Dwedais i y dylet ti fynd
I said you should go
Welais i ddim byd
I didn't see anything
Welais i mo'r tŷ
I didn't see the house
Glywais i ddim byd
I didn't hear anything
Glywais i mo'r rhaglen
I didn't hear the programme
Ddeallais i ddim gair
I didn't understand a word
Ddeallais i mo'r tiwtor
I didn't understand the tutor
Baswn i wrth fy modd
I'd be very happy (in my element) (delighted)
Baset ti wrth dy fodd
You'd be very happy (informal)
Basai fe wrth ei fodd
He'd be very happy
Basai hi wrth ei bodd
She'd be very happy
Basen ni wrth ein bodd
We'd be very happy
Basech chi wrth eich bodd
You'd be very happy (formal)
Basen nhw wrth eu bodd
They'd be very happy
amgueddfa
museum
amgueddfeydd
museums
coleg
college
colegau
colleges
gwahaniaeth
difference
gwahaniaethau
differences
gwych
excellent
nag arfer
than usual
peth sy'n gyffredin
thing in common
pethau sy'n gyffredin
things in common
styfnig
stubborn
wrth fy modd
very happy (delighted)
OTHER SETS BY THIS CREATOR