36 terms

Malaysian Food

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Agar-agar
琼脂,洋菜
(Qióngzhī, yáng cài)
Acar-acar
杂酸菜
(Zá suāncài)
Ais Kacang
红豆刨冰
(Hóngdòu bàobīng)
Apung Balik
阿膨糕
(Ā péng gāo)
Capati
印度薄饼
(Yìndù báobǐng)
Cendol
珍露
(Zhēn lù)
Dodol
多多糕
(Duōduō gāo)
Roti Canai
印度煎饼
(Yìndù jiānbing)
Roti Tisu
薄巾饼
(Báo jīn bǐng)
Roti Jala
网面
(Wǎng miàn)
Roti Tempayan
印度瓮饼
(Yìndù wèng bǐng)
Bubur caca
杂杂糊
(Zá zá hu)
Ketupat
马来粽
(Mǎ lái zòng)
Kuih Gengang
九层糕
(Jiǔ céng gāo)
Kuih Lapis
千层糕
(Qiān céng gāo)
Kuih Putu Ayu
椰丝发糕
(Yē sī fāgāo)
Lemang
竹筒饭
(Zhútǒng fàn)
Mi Bandung
万隆面
(Wàn lóng miàn)
Mi Jawa
爪哇面
(Zhǎowā miàn)
Murtabak
姆达巴糕
(Mǔ dá ba gāo)
Putu Mayang
马央米粉
(Mǎ yāng mǐfěn)
Tempe
豆酵饼
(Dòu jiào bǐng)
Ketayap
可达椰糕
(Kě dá yē gāo)
Changfen
猪肠粉
(Zhū cháng fěn)
Char Koay Teow
炒粿条
(Chǎo guǒ tiáo )
Char Kuih
油条
(Yóutiáo)
Kuih Bakul
年糕
(Niángāo)
Kuih Chang
碱水粽
(Jiǎn shuǐ zòng)
Nasi Lemak
椰浆饭
(Yē jiāng fàn)
Nasi Dagang
达刚饭
(Dá gāng fàn)
Nasi Himpit
夹碧饭
(Jiā bì fàn)
Nasi Kandar
扁担饭
(Biǎndan fàn)
Nasi Kerabu
可拉卜饭
(Kě lā bo fàn)
Nasi Kunyit
黄姜饭
(Huángjiāng fàn)
Nasi Lontong
隆东饭
(Lóng dōngfàn)
Nasi Pattaya
巴达雅饭
(Ba dá yǎ fàn)
(Present to you by EDU Mandarin
If you need more cards to learn or to teach your Children, visit our Flashcard Center : http://goo.gl/V0eDk)

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.