20 terms

Magkasingkahulugan

STUDY
PLAY
mabilis
matulin
mahalimuyak
mabango
maganda
marikit
malaki
higante
masarap
malinamnam
malamig
maginaw
mabait
mabuti
masaya
maligaya
masipag
matiyaga
tahimik
matiwasay
masigla
maliksi
magaling
mahusay
tahimik
payapa
magagalitin
masungit
mahirap
dukha
malawak
maluwag
wasto
tama
mabagal
makupad
matalas
matalim
magalang
maginoo