15 terms

Plazi

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

dýchání
plíce
srdce
2 síně + 2 komory
pokryv těla želv
krunýř
pokryv těla krokodýlů
rohovité štítky
oplození
vnitřní
veleještěr
Tyrannosaurus
ocas krokodýlů
zploštělý
"zuby" želv
rohovité čelisti
teplota
proměnlivá
kajmani
jižní Amerika
gaviál
dlouhé úzké čelisti
želva obrovská
až 200 kg a 1,5m
kareta obrovská
ploutve
mořské želvy
masožravé
suchozemské želvy
býložravé