Project 2: Birthdays (1B)

a long time ago
Click the card to flip 👆
1 / 33
Terms in this set (33)
deciderozhodnout seeachkaždýflowerskvětinygo on holidayjet na dovolenouhave a partypořádat večírek, oslavuhearuse your ears to get the messageimportantdůležitýin 5 days´timeza 5 dnílista piece of paper with things to do or buylook atdívat se namake a wishpřát simaybemožnámoneycoins and notes we use for payingmonthměsícname daysvátekolderstaršíown bedroomvlastní pokojíčekpresentsomething with get for birthdays or at Christmassamestejnýsomeone, somebodyněkdosweetsladký, sladkosttakevzíttoysomething a child plays with