Tal åk 7 HT21

Term
1 / 28
Primtal
Click the card to flip 👆
Terms in this set (28)
Additionterm + term = summaSubtraktionterm - term = differensSummaSvaret i en addition kallas ...DifferensSvaret i en subtraktion kallas...TäljareVad kallas tvåan i detta tal?NämnareVad kallas trean i detta tal?KvotSvaret i en divisionProduktSvaret i en multiplikationFaktor... multiplicerat med ... = produkt. Vad kallas talen?DivisionTäljare / nämnare = kvot2Alla jämna tal är delbara med talet...3Alla tal vars siffersumma är delbar med tre är också delbara med talet ...5Alla tal som slutar på fem eller noll är delbara med talet ...SiffersummaSumman av siffrorna i ett tal.FaktorträdVad kallas detta sorts talträd?PrimtalsfaktoriseratOm vi faktoriserar såhär: 18 = 2*3*3. Då har vi.... talet 18.ÖverslagsräkningNär vi avrundar innan vi genomför en beräkningAvrundningNär ett tal ersätts med ett med ett färre antal värdesiffror