22 terms

Lesson 1-2

STUDY
PLAY
fear (far
man, a man
cat (kaht)
cat, a cat
bean (ban)
woman, a woman
cailín (kah-LEEN)
girl, a girl
bord (bohrd)
table, a table
ard (ahrd)
high, tall
gairid (GAH-rid)
short
anseo (un-SHUH)
there
ansin (un-SHIN)
here
fada (FAH-duh)
long
bosca (BOHSK-uh)
box, a box
íseal (EE-shuhl)
low, short
sráid (sraw*d)
street, a street
agus (AH-guhs)
and
lárdir (LAW*-dir)
strong
tanaí (TAH-nee)
thin
ramhar (ROU-wuhr)
fat
cam (koum)
crooked
tá fear anseo (taw* FAR un-SHUH)
A man is here.
Tá Seán anseo (taw* FAR un-SHUH)
John is here.
Tá bean angus fear ansin (taw* BAN AN-guhs FAR un-SHIN)
A woman and a man are there
Tá Bríd láidir (taw BREED LAWAW*-dir)
Bridget is strong.