Glosor Día 4. Semana 41 glosor

Till slut
Click the card to flip 👆
1 / 25
Terms in this set (25)
NadieIngenAntesFörutEraDet varMejorBästNacimosVi föddesQué curiosoVad lustigtTantoSå mycketinjusticiaOrättvisaHa pertenecido aDen har tillhörtUnos pocosNågra fåJustoRättvisDictadorDiktatorLuchaKampLíderLedare¡Viva!Leve!