Biologi- ekologi

Rike
Click the card to flip 👆
1 / 39
Terms in this set (39)
Sporersvampar, alger, mossor och ormbunksvÀxter förökar sig med dessa, vilka Àr mycket smÄFotosyntesVÀxternas sÀtt att fÄnga solens energi genom att omvandla koldioxid, vatten och solljus till kolhydrater och syre.KlorofyllGrönt fÀrgÀmne i vÀxterna som fÄngar in solenergiKlyvöppningSmÄ öppningar pÄ bladen dÀr vÀxten tar upp koldioxid och slÀpper ut vatten och syre.cellullosaFinns i vÀxternas cellvÀgg och gör de stabila och göra att de kan vÀxa sig högaNÀrsalterDe kemiska föreningar som alla organismer (i synnerhet vÀxterna) behöver; kvÀve, fosfor, svavel osv.Encelliga organismerorganismer som bestÄr av en cell.Flercelliga organismerorganismer som bestÄr av mer Àn en cell.UrdjurEncelliga djur, t.ex. amöborHudskelettSkal och andra skydd som sitter pÄ utsidan av kroppenInre skeletttypiskt för alla ryggradsdjur, bestÄr av ben eller broskGÀlarFiskars andningsorganYttre befruktningbefruktning som sker utanför honans kroppInre befruktningbefruktning som sker inne i honans kroppVÀxelvarma djurSamlingsnamn pÄ djur vars kroppstemperatur Àr samma som omgivningens temperatur, tex krÀldjur.JÀmnvarma djurDjur som har samma kroppstemperatur hela tiden t ex dÀggdjur och fÄglarEkosystemAlla levande organismer och deras omgivning som stÀndigt pÄverkar varandra.NÀringskedjaNÀringens vÀg frÄn vÀxt till vÀxtÀtare till rovdjur och sÄ vidare.NÀringsvÀvFlera sammankopplade nÀringskedjor som visar hur nÀringen förs mellan olika delar av ekosystemet.NÀringspyramidVisar hur mycket av energin som gÄr vidare i nÀringskedjan.ProducenterGröna vÀxter och blÄgröna bakterier som tillverkar energirik nÀring med hjÀlp av solenergi i fotosyntesenKonsumentDe som förbrukar det som tillverkats, exempelvis de betande djuren och rovdjuren.FörstahandskonsumentvÀxtÀtareAndrahandskonsumentrovdjur som Àter vÀxtÀtare.Toppkonsumentrovdjuret som Àr sist i nÀringskedjanArtGrupp organismer som kan para sig med varandra och fÄr barn som kan fÄ egna barnPopulationerNÀr det finns flera individer av samma art och i samma ekosystem sÄ kallar man det för populationer.Biologisk mÄngfaldDen totala variationen av livsformer: variation inom arter, mellan arter, mellan naturtyper och mellan ekosystem.EkosystemtjÀnsterProdukter och tjÀnster som organismer i naturen erbjuder och som vi mÀnniskor anvÀnder.