Far East Everyday Chinese, Chapter 12, List 2

STUDY
PLAY
bao3
e4
特別
te4bie2
高興
gao1xing4
算帳
suan4zhang4
買單
mai3dan1
分開
fen1kai1
請客
qing3ke4
帳單
zhang4dan1
櫃台
gui4tai2
結帳
jie2zhang4
包起來
bao1qi3lai2
打包
da3bao1
好像
hao3xiang4
nong4
抱歉
bao4qian4
kai1
小費
xiao3fei4
不必
bu2bi4
la
一成
yi4cheng2