27 terms

PAMAHALAAY GUMAGABAY SA YAMANG TAO

kALUSUGAN kAPAKANAN KABUHAYAN KALIGTASAN EDUKASYON
STUDY
PLAY
Paano masasabing maunlad o matatag ang isang bansa?
kapag mapayapa, malulusog at matatalino ang mamamayan
Bakit mahalagang pangalagaan ang yamang tao?
sila ang gumagawa at nagpapatatag ng ekonomiya ng bansa
KALUSUGAN
ito ay kayamanan,kayat mahalaga sa mamamayan.Pangunahing layunin ng pamayanan
DEPARTMENT OF HEALTH (DOH)
ahensya ng pamahalaan na ngangalaga sa kalusugan ng mamamayan.Nagtatayo ng ospital,klinika o health center sa mga barangay at bayan.
Iba pang ginagawa ng DOH
1. Nagbibigay ng libreng konsulta sa doktor at mababang halaga ng gamot ( Botika ng Bayan)
2. Nagbibigay ng libreng bakuna sa mga sanggol
3. Nagbibigay ng inpormasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya
4. Nagbibigay ng babala kung may epidemya o sakit na kumakalat sa isang lugar tulad ng dengue.
5. Naghihikayat na magpasuso ang mga ina sa kanilang sanggol.
PHILIPPINE CHARITY SWEEPSTAKES (PCSO)
ahensya ng pamayanan na nagbibigay ng tulong sa gastusin sa ospital ng mahihirap na mamamayan
NATIONAL DISASTER COORDINATING COUNCIL (NDCC)
ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES (AFP)
PHILIPPINE RED CROSS
AHENSYA NG PAMAYANAN NA TUMUTULONG SA PANAHON NG SAKUNA O KALAMIDAD
1. Inililikas nito ang mga biktima ng baha, lindol, pagputok ng bulkan, o kaguluhan
2. Nagbibigay din ito ng mga gamit, pagkain, damit at iba pang gamit na kailangan ng biktima
3. Nagbibigay din ito ng pangunahing lunas sa mga nasaktan, nasugatan at naaksidente.
KAPAKANAN
tulong na maaaring ibigay sa mga empleyado o manggagawa
GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEM (GSIS)
ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa mga mangagawa ng pampubliko (government employee) kung sila ay magkakasakit, manganganak o may namatayan.
SOCIAL SECURITY SYSTEM
ahensya ng pamayanan na tumutulong sa pribadong manggagawa (private employee) sa panganganak, may namatayan
Philhealth
tumutulong kung ang manggagawa ay nagkakasakit o naoospital. Binabayaran nito ang gamot, doktor at ospital ng may sakit na manggagawa.
PAG IBIG FUND
nagpapautang sa mga mangagawa upang makakuha sila ng sariling bahay at lupa
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT DSWD)
1.nangangalaga at nagbabantay sa kapakanan ng mamamayan
2.sinisiguro nitong ligtas ang kababaihan at kabataan sa pangaabuso at pagsasamantala
3. kinukupkop sa Home for the Aged ang matatanda na wala ng pamilya
4. Nagbibigay ng pahintulot sa mga bata na makalabas ng bansa at makapagbyahe lalo na kung di kasama ang magulang
5. Sumusuri at nagaapruba sa pagpapaampon sa mga magasawang nais magampon
6. tumutulong dinsa biktima ng kalamidad at karahasan
ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES (AFP)
2 PANGKAT
1. PHILIPPINE NAVY
2. PHILIPPINE AIR FORCE
nagbabantay ng seguridad ng ating bansa laban sa kaaway.
DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT (DILG)
nangangalaga din sa kapakanan ng ating bansa.
sila ang nagpapakilos sa PNP
Philippine National Police
nagbabantay sa anumang kasamaan sa pamayanan tulad ng pagnanakaw, terorismo, kaguluhan at karahasan
BUREAU OF FIRE PROTECTION
1.laging handang tumulong kapag may sunog. 2.Nagtuturo rin sila kung paano maiiwasan ang sunog sa kanilang pamayanan.
3.Nagsusuri sila sa kaligtasan ng gusali bago nila ito payagang maitayo
METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY (MMDA) AT DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAY (DPWH)
1.tumutulong sa pamahalaan upang ang karsada at tulay ay maayos para sa kaligtasan ng mga motorista .
2.nililinis din nila ang mga estero, kanalnupang maiwasan ang pagbaha.
3. Binabantayan din nila ang mga iligal na nagtitinda at nagpapasikip sa mga kalye at nagiging sanhi ng pagsikip ng tapiko.
DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ)
namamahala sa pagdinig sa mga usaping ligal upang makamit ng bawat isa ang hustisya at katarungan
PUBLIC ATTORNEY'S OFFICE (PAO)
nagbibigay ng libreng abugado sa mga mahihirap para makamit ang hustisya o katarungan.
DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT (DOLE)
1.nagbibigay ng magandang pagkakataon upang makahanap ng trabaho ang mamamayan
2. pinoprotektahan din nito ang kapakanan ng manggagawa.
3.nais din nito na mapanatiling maganda ang ugnayang ng manggagawa at may ari ng kumpanya
4.tinitiyak nilang sapat ang sahod ng manggagawa upang mtustusan ang pngangailangan ng pamilya
PHILIPPINE OVERSEAS EMPLOYMENT AGENCY (POEA)
Nag aalaga at pinaglalaban ang karapatan ng mangagawa sa ibang bansa
NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (NEDA)
lumilikha ng mga planong pangkaunlaran ng bansa
TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS (TESDA)
nagsasanay at nagtuturo sa mga mamamayan sa mga gawaing teknikal upang magkaroon ng trbaho o negosyo ang mga mamamayan
DEPARTMENT OF AGRICULTURE (DA)
ahensya ng pamahalaang tumutulong sa mga magsasaka upang kumita mula sa kanilang pananim. Nagsasaliksik sila tungkol sa mga halaman at binhi na ipapamahagi sa mga magsasaka
DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM (DAR)
programa sa mga magsasaka kung paano sila magkakaroon ng bahagi sa kanilang lupang sinasaka
DEPARTMENT OF EDUCATION (DepEd)
ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng libreng pampublikong paaralan sa elementarya at hayskul at murang matrikula sa kolehiyo