36 terms

I Love English5, Unit8

All words of U 8.
STUDY
PLAY
keep in touch with
kellegagi sidet pidama
landline phone
lauatelefon
annoy
ärritama, pahaseks tegema
annoying
ärritav
exactly
täpselt
switch sth off
midagi välja lülitama
talk over the phone
telefonitsi rääkima
be on the phone
telefonitsi rääkima
text sb
kellelegi sõnumit saatma
subheading
alapealkiri
forgive-forgave-forgiven
andestama
respect
austaus; austama
knowledge
teadmised
netiquette
interneti etikett
behave
käituma
online
interneti-
comment
kommentaar; kommenteerima
communicate
suhtlema
in my opinion
minu arvates
feeling
tunne
in capital letters
suurtähtedega
chain letter
ahelkiri
insult
solvang; solvama
misunderstand-misunderstood-misunderstood
valesti mõistma
emoticon
emotikon (näoilmet väljendav sümbol)
follow the rules
reeglitest kinni pidama
break the rules
reegleid rikkuma
smiley
naerunägu (internetis kasutav sümbol)
surf the Internet
internetis surfama
chat room
jututuba
shocked
vapustatud, šokeeritud
coin
münt; metallraha
successful
edukas, menukas
sheet
(paberi)leht
performance
etendus
direct speech
otsekõne