9 terms

natuurwetenschappen

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

abiotische factor
niet-levende factor
ademhalingsstelsel
groep organen met als functie het opnemen van zuurstofgas en het afgeven van koolstofdioxide
biotische factor
levende factor
biotoop
gebied waarin bepaalde organismen met elkaar samenleven
blad
hoofddeel van een plant dat opgebouwd is uit een bladschijf en een bladsteel
bladlitteken
litteken op een stengel ontstaan door het afvallen van een blad
bladmoes
groen weefsel van het blad tussen de nerven
bladschijf
vlak deel van het blad met nerven en bladmoes
bladsteel
...