14 terms

Talasalitaan Florante at Laura

Kabanata 1, 2, 3, 7, 23
STUDY
PLAY
plumahe
war clothes
bandang isusuot
headband
baluti
armor
koleto
shield
masawata
mawala
hapis
kalungkutan
yapak ng paa
footsteps
bala-balaki't
plano
nagpanayam
nagusap
timbang
sexy
ayon sa hinhin ng asal
simple, graceful
pagliluhan
pagtaksilan
katoto
pal/friend
magsukab
magtraidor