Sveriges politiska system

5.0 (2 reviews)
Proposition
Click the card to flip 👆
1 / 57
Terms in this set (57)
Proportionella valEtt valsystem där partierna får platser i riksdagen i förhållande till antal röster de får. Får ett parti 50% av rösterna får de 50% av platserna i riksdagen.RegeringDen verkställande makten (de som genomför det som riksdagen har beslutat om).RiksdagenDen beslutande makten (Sveriges parlament) och folkets främste företrädare. De granskar även regeringen så de sköter sig och gör vad de ska.FörfattningLagarna som beskriver hur en stat ska fungera. Sveriges består av fyra grundlagar.MonarkiStatsskick med kung eller drottningRegelbundna valAtt val är återkommande, exempelvis var 4e årValhemlighetAtt man inte behöver säga vad man röstar påFria valAtt man får rösta på vad/vem man villAllmänna valAtt alla över 18 med medborgarskap får röstaLika rösträttAtt allas röster väger lika tungt. 1 person=1 röst.MinisterPolitiker som är med i regeringen. De flesta är chefer över ett departement.SamlingsregeringRegering där de flesta partier har gått ihop och styr tillsammansStatsbudgetStatens inkomster och utgifterKoalitionsregeringEn regering som består av två eller flera partierStatschefLandets främste representant. I Sverige är det en kung, i Danmark en drottning och i USA och Finland, en president.DepartementAvdelningar inom Regeringen som har en minister som chef. De är specialiserade på olika områden t.ex. försvar, näringsliv eller kultur.KonstitutionsutskottetDet utskott som granskar regeringens arbete.RiksrevisionenMyndighet som granskar hur staten använder våra skattepengarRegeringsformenEn grundlag som beskriver hur Sverige ska styras. I den står bland annat att all offentlig makt utgår från folket, att vi har allmän och lika rösträtt samt att alla människor är lika inför lagen. Det står också hur samarbetet mellan statsminister, regering och riksdag ska gå till.TryckfrihetsförordningenDenna grundlag garanterar att vi får trycka böcker och tidningar utan att myndigheterna kan stoppa eller förhandsgranska dem. Däremot får vi inte får förtala eller kränka någon annan.YttrandefrihetsgrundlagenEnligt denna grundlag får vi säga och tycka vad vi vill, överallt och när vi vill. Men vi får inte förtala, diskriminera eller kränka när vi pratar. Politiker och myndigheter får aldrig hindra eller påverka en journalist att säga eller skriva något.SuccessionsordningenI denna grundlag står det vem som ska bli rikets statschef när den nuvarande dör.PersonröstI valen till riksdag, landsting och kommun kan man "kryssa" för en enskild politiker som står på partiernas valsedlar. Får politikern tillräckligt många kryss blir den vald.ValkretsEtt geografiskt område som skickar ett visst antal politiker till riksdagen. Poängen är att politikerna ska komma från hela landet.PartiEn organiserad grupp människor som försöker få makt i ett land t.ex. genom att delta i demokratiska val. De följer oftast en ideologi och har oftast mål som de redovisar i ett program som väljarna kan läsa.RemissMyndigheter, experter och berörda organisationer säger vad de tycker om ett lagförslag innan den når riksdagen för omröstning.TalmanRiksdagens ordförandeKammarenDen stora sal där alla riksdagsledamöter samlas och debatterar, diskuterar och röstar.BudgetpropositionRegeringens förslag till statsbudgetMyndighetSamhällsorgan med makt inom ett visst område. Ser till att riksdagens beslut blir verklighet t.ex. Skatteverket.KommunerI Sverige finns 290 sådana administrativa enheter. De ansvarar t.ex för bostäder som ska byggas, skolornas budget, vägar, bibliotek och vattenledningar.KommunalskattKommunernas främsta inkomstkälla. Ligger oftast på ca 32% av inkomsten.KommunfullmäktigeKommunens högsta beslutande församling eller dess "riksdag"KommunstyrelseKommunens "regering" men här sitter representanter för alla invalda partier och inte bara de som vann valet. Har hand om ekonomin och ser till att kommunens politik verkställs.RegionerAnsvarar för sjukvård, kollektivtrafik och långsiktig planering. Det finns 21 sådana i Sverige. Kallades fram till 1 jan 2020 för "Landsting".RegionfullmäktigeRegionens högsta beslutande församling och dess "riksdag".RegionstyrelseRegionens "regering".RiksdagSveriges parlament. Stiftar lagar. Beslutar om statsbudgeten. Kontrollerar regeringen. Utser statsminister. Består av 349 folkvalda representanter, ledamöter.RegeringenStyr landet. Består av alla ministrarna och deras departement. Föreslår lagar och budget för riksdagen. Ser till att riksdagens beslut genomförs med hjälp av myndigheter.MajoritetMer än hälftenMinoritetMindre än hälftenStatsrådEtt annat ord för minister. Politiker som är med i regeringen. De flesta är chefer över ett departement.DebattEn diskussion där man framför sin åsikt och lyssnar på andras åsikter. Denna diskussion har man alltid i riksdagen före omröstning av ett lagförslag.OmröstningNär riksdagsledamöterna röstar för eller emot ett förslag.IdeologiIdéer om hur ett samhälle skall styras, t ex liberalism & socialism.DiktaturEtt sstatsskick som innebär att en person eller en viss grupp människor har all makt.PresidentstyreEtt statsskick där statschefen väljs av folket.