39 terms

Hiligaynon Common Phrases

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Good morning.
Maayong aga.
My name is
Ang ngalan ko
Good evening.
Maayong hapon.
Good night.
Maayong gab-i.
Who are you?
Sin-o ikaw?
What's your name?
Ano ang ngalan mo?
How are you?
Kamusta ikaw?
Where are you going?
Di-in ka makadto?
Where did you come from?
Di-in ka naghalin?
What are you doing?
Ano ang ginahimo mo?
What are you doing here?
Ano ang ginahimo mo diri?
How much does this cost?
Pila ang bili sini?
Who is with you?
Sin-o ang upod mo?
The weather is good.
Ang tiyempo ma-ayo.
How is the weather?
Kamusta ang tiyempo?
The sky is blue.
Ang langit azul.
The sun is so bright.
Ang adlaw masyado ka-siga.
I'm sorry.
Pasyensiya lang ha.
Please...
Palihog...
Go to sleep now.
Matulog ka na.
I'm going shopping.
Ma - "shopping" ako.
I'm going to school.
Makadto ako sa eskwelahan.
I'm going to church.
Makadto ako sa simbahan.
Marketplace
Tindahan
Movie
Sinehan
Restaurant
Kalan-an
I want to...
Gusto ko nga...
I like you.
Gusto ko ikaw.
I hate you.
Kontra ko ikaw.
Why did this happen?
Nga-a nga natabo ini?
What is your plan?
Ano ang plano mo?
It's really hot.
Sapag ka-init man.
Let's find a cooler place.
Makadto kita sa malamig nga lugar.
Is there air-condition in this place?
May air condition bala sa lugar nga ini?
Where is my cellphone?
Di-in ang cellphone ko?
Where is my...?
Di-in ang ____ ko?
I don't know.
Wala ako nakahibalo. or Ambot di-in.
It's raining.
Naga-ulan.
It stopped raining.
Hag-untat ang ulan.