13 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Allengs
hoe langer hoe meer
drone
onbemand vliegtuigje
civiel
burgelijk
schier
bijna
onuitputtelijk
waaraan geen einde schijnt te kunnen komen.
conto
rekening
taferelen
situatie, gebeurtenis of voorval
autonoom
zelfstandig, onafhankelijk
defibrillator
toestel om met stroomstoten het normale hartritme te herstellen
evident
duidelijk, zonneklaar
connotatie
bijgedachte bij een woord; bijbetekenis
in spe
toekomstig
drone brevet
een soort rijbewijs om een drone te besturen