Only $35.99/year

ARAL PAN - 9 & 10: DIMENSYON AT EPEKTO NG GLOBALISASYON

Terms in this set (14)

Nakatulong sa pagpapasimula n globalisasyon sa kasaysayan ang Silk Road - ang ruta ng
kalaka-kalan sa pagitan n Tina at ng iba't ibang bansa. Malaki ang nagging kontribusyon nito
sa pagpa-palawak sa pagpapalitan ng mga idea at kaalaman ng mga tao kasama na ang mga
kalakal tulad ng seda, spices at iba pang mga kayamanan mula Silangan. Tinatayang isa sa
nagpaigting ng kasa-ysayan ng globalisasyon ay ang pananakop ni Alexander the Great. Siya
ang nagdala ng kultura ng Ancient Greek sa Timog Kanlurang Asya, Filagang Aprika,at Timog
Europa. Dahil ditto nabuo ang isang pinagsamang kultura ng kanluran at silangan na tinawag
na kulturangHellenistic. Isa rin sa mga layunin ng mga Europeo noon ay madala at
inapalaganap ang Kristiyanismo sa mga lugar na pinuntahan.
Ang mga bansang kanluranin tulad ng Espanya, Portugal, Englatera, at Holland ay nagging
masigasig sa pangangalakal bago nila sinakop ang mga bansa sa Aprika at Asya.Nangalap at
kum-uha sila ng mga likas na yaman at produkto rito. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga
misyonero,nagkaroon sila ng pamilihan at pagdadalhan ng kanilang mga produkto. Nang
sakupin ng Espanya ang Pilipinas, dinala ng mga Espanyol sa Mehiko ang mga inaning tabako
at don ipinagbili na naganap noong 1565-1865 na kilala sa kasaysayan ng Pilipinas na
Kalakalang Galyon.
Sa pag-unlad n teknolohiya,nagging mabilis ang paglaganap ng globalisasyon noong ika-20
siglo. Umunlad ang transportasyong panghimpapawid, nagkaroon ng telepono,at malawak na
koreo. Ika-21 siglo,lumawak ang malayang kalakalan at sumibol ang Information Age. Sa
pamam-agitan ng satellite at milya-milyang kableng fiber optic,konektado na ng World Wide
Web ang mga kontinente kaya maaari nang makipag-ugnayan nang agaran ang mga tao sa iba't
ibang pang ng daigdig. Pansamantalang natigil ang globalisasyon nang sumiklab ang Unang
Digmaang Pandaigdig at nagkaroon ng Great Depression noong 1930. Ang pandaigdigang
ugnayan ay bahagyang bumagsak nang pumasok ang tong 2000 dahil sa global financial
CrISis.
Lumakas ang mga ekonomiya ng ibang bansa dahil sa pagbaba ng presyo ng !
krudo,transportasyon, pagsulpot ng mga multinasyonal na kompanya at ng pandaigdigang
organisas yon na nagsusulong ng globalisasyon gaya ng World Trade Organization at World
Bank Dahil Malaya a ang kalakalan sa buong daigdig,maami ang mga produktone
maipaghahambing ang presyo at kalidad.Nagkaroon ng higit na kompetisyon,para sa mga
mamimili,nagiging mas mataas ang kalidad ne mga produkto,at nagkaroon na rin n$ mas
maraming pagpipilian ang mga mamimili,. Nabibigyan rin g pagkakataong makapagtrabaho
ang mg mamamayan sa iba't ibang bansa at tinatayang may 11 milyon ang mga OFWs na
nasa iba't ibang panig ng mundo.

Hindi palaging mabuti ang epekto g globalisasyon sa conomiya dahil napakarami nang mga
tong namumuhunan sa mga kompanya sa iba't ibang bahagi ng daigdig,ang pagbagsak ng
ekonomiya ng isang bansa ay madaling nakaaapekto sa ibang bansa gaya na lamang sa
nangyaring krisis sa bansang Estados Unidos noong tang 2006 na nagdulot din ng hindi
magandang epekto sa bang bansa.Dahil sa mabilis na palitan ng produkto ng mga bansa
mabilis din ang pagpapalit at pagpapaunlad g mga produkto.

Kasama ng kaunlaran ng mga produktong ito ay kasabay din ng pagpapalabas ng malaking
puhunan,ngunit ang patuloy na pagpapataas ng kalidad ng produkto at pagpapataas ng capital
ay nangangahulugang pagbaba ng capital sa mga tang hndi makasabay sa kompetisyon at
pagkawala ng mga negosyo hanggang tuluyan na itong magsara. Nagdudulot din ng mataas na
kompetisyon ng posibilidad na pag-aaway ng mga kompanya na dumadating a pagnanakawan
ng mga mahahalagang dokumento.