20 terms

Chinese for Youth 3 Chp 1 Vocab Set 2: characters/pinyin -> English

STUDY
PLAY
環境(环境)huánjìng
environment, surroundings
乾淨(干净)gānjìng
clean
髒(脏)zāng
dirty
安靜(安静)ānjìng
quiet
安全(安全)ānquán
safe
熱鬧(热闹)rènao
bustling
鬧(闹)nào
noisy
交通(交通)jiāotōng
transportation
綠化(绿化)lǜhuà
make green (by planting trees, etc.)
告訴(告诉)gàosu
tell
種(种)zhòng
to plant (trees)
各種(各种)gè zhǒng
all kinds (of); various
文化(文化)wénhuà
culture
活動(活动)huódòng
activity
豐富(丰富)fēngfù
plentiful, rich
參加(参加)cānjiā
participate in
演出(演出)yǎnchū
performance
晨練(晨练)chénliàn
morning exercise
演唱會(演唱会)yǎnchànghuì
singing performances
音樂會(音乐会)yīnyuèhuì
concert