92 terms

introducción de la historia

STUDY
PLAY
introducción
bevezetés
el arcillo
agyag
desfilar
kivonul, kimegy
la etnografía
néprajztudomány
crítica histórica
forráskritika
el hallazo
lelet
corpulento
testes, terebélyes
velludo
szőrös
excavación arqueológica
régészeti ásatás
ciencias auxiliares
segédtudományok
la datación
dátumozás
datar
dátumoz
la arqueología
régészet
la geografía
földrajz
la antropología
embertan
el resto
maradvány
el yacimiento
lelőhely
la fiología
nyelvtudomány
la periodización
periódokrabomlás
el testimonio
hagyaték, emlék
el paleolítico
őskőkor
la edad de los metales
fémkor
el neolítico
neolit
pulimentar
csiszol
tallar
pattint
la transición
átmenet
coexistir
együttlenni
la coexistencia
együttlétezés
el cobre
réz
el bronce
bronz
la fundición
öntés olvasztás, keverés
el estaño
ón
el instrumento, el útil, el utensilio
eszköz
la caída
bukás, elesés
burgueso/a
polgári
la ocupación
elfoglalás
occidental
nyugati
el imperio
birodalom
revolución
forradalom
dividirse en
el-,fe-l,szétosztódik
inferior
alsó
medio
középső
superior
felső
el mesolítico
mezolitikum
el eneolítico
eneolitikum
el Imperio Romano Occidental
nyugat Római Birodalom
la Revolución Burguesa de Inglaterra
spanyol polgárháború
la Gran Revolución Francesa
Nagy Francia Forradalom
la sucesión
váltakozás, sorrend, öröklés
el acontecimiento
esemény
la orientación
fekvés, tájolás, irány
la distinción
megkülönböztetés, különbség
a base de
révén, felhasználásával
el portador
vívő, hordozó, szállító
los restos materiáles
tárgyi emlékek, maradványok
el historiador
történész
histórico/a
történelmi
la historiografía
történetírás
el historiógrafo/fa
történetíró
la fuente
forrás
el diploma
oklevél
el códice
kódex
el archivo
levéltár
diplomático/a
diplomáciaai, diplomata
el escudo
címer
la heráldica
címertan
la cronoligía
kronológia
la fundación
megalapítás
fundar
megalapít, épít
júdio/a
zsidó
el bizantino
bizánci
la hég(j)ira
hidzsra(muszlim időszámítás kezdete 622)
Mohama
Mohamed
el calendario gregoriano
Gregorián naptár
la raíz
gyökér
la baya
bogyó
domesticar
háziasít, szelidít
el cultivo de la tierra
földművelés
sedentario/a
letelepedett
el poblado estable
állandó falvak
el proceso de la hominización
az emberréválás folyamata
el primate
főemlős
la consecuencia
következmény, eredmény
bípedo/a
kétlábú
el cráneo
koponya
la capacidad craneal
koponyatérfogat
el equilibrio
egyensúly
el dearrollo
növekedés, kifejlődés
la mandíbula
állkapocs
la disminución
csökkenés
la frente plana
sík homlok
el mentón
áll(testrész)