Kapitel 11 (Amigos dos)

mensaje
Click the card to flip 👆
1 / 23
Terms in this set (23)
ademásdessutomtodo el mundoallatodavíafortfarandecada díavarje dagesta semanaden här veckanestoy de vacacionesjag är på semestercomo siempresom alltidpasamos los díasvi spenderar dagarnapor supestosjälvklartsale del aguagår ur vattnetextranjerosutlänningardejarlämnahasta las XTills klockan X