Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

přivlastňovací zájmena-česko-anglicky

moje, můj, má ...
Click the card to flip 👆
1 / 7
1 / 7
Terms in this set (7)
moje, můj, má ...
tvoje, tvůj ... / vaše, váš ...
jeho
její
jeho nebo jí (zvířata nebo věci)