Get a hint
Kryssa i ja eller nej som svar till följande frågor om nötkreatur som är persistent infekterade med bovin virusdiarrévirus (BVDV)

1. Dör oftast i en kliniks form som karaktäriseras av trombocytopeni och ett blödningssyndrom
2. Har smittats av icke cytopatogen BVDV-stam i fosterliver, mellan ca 30 och 125 dagar in i dräktigheten
3. Kan diagnosticeras genom blodprov efter 6mån ålder. Serum analyseras för BVDV- specifika antikroppar och själva viruset
4. Kan drabbas av en akut klinisk form av sjukdom (mucosal Disease) efter uppförökning av en cytopatogen biotyp av BVDV
5. Spelar en obetydlig roll i spridningen av viruset bland nötkreatur
Click the card to flip