Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Idisslartentor

Get a hint
Kryssa i ja eller nej som svar till följande frågor om nötkreatur som är persistent infekterade med bovin virusdiarrévirus (BVDV)

1. Dör oftast i en kliniks form som karaktäriseras av trombocytopeni och ett blödningssyndrom
2. Har smittats av icke cytopatogen BVDV-stam i fosterliver, mellan ca 30 och 125 dagar in i dräktigheten
3. Kan diagnosticeras genom blodprov efter 6mån ålder. Serum analyseras för BVDV- specifika antikroppar och själva viruset
4. Kan drabbas av en akut klinisk form av sjukdom (mucosal Disease) efter uppförökning av en cytopatogen biotyp av BVDV
5. Spelar en obetydlig roll i spridningen av viruset bland nötkreatur
Click the card to flip 👆
1 / 93
1 / 93
Terms in this set (93)
Kryssa i ja eller nej som svar till följande frågor om nötkreatur som är persistent infekterade med bovin virusdiarrévirus (BVDV)

1. Dör oftast i en kliniks form som karaktäriseras av trombocytopeni och ett blödningssyndrom
2. Har smittats av icke cytopatogen BVDV-stam i fosterliver, mellan ca 30 och 125 dagar in i dräktigheten
3. Kan diagnosticeras genom blodprov efter 6mån ålder. Serum analyseras för BVDV- specifika antikroppar och själva viruset
4. Kan drabbas av en akut klinisk form av sjukdom (mucosal Disease) efter uppförökning av en cytopatogen biotyp av BVDV
5. Spelar en obetydlig roll i spridningen av viruset bland nötkreatur
- Dålig råmjölkrutin, ger nedsatt immunförsvar och sämre beredskap pm de ej fått tillräckligt med råmjölk
- För många kalvar på samma yta, underlättar för infektion att spridas mellan individer, max 10 kalvar per box
- Ensambox till kalvar upp till 4-8v innan förflyttning till gruppbox
- Dåliga hygienrutiner, tec man har ej separat sjukbox för sjuka kor, byter ej kläder mellan grupper mm, använder sama utrustning, går mellan grupper utan att tvätta händer
- Blanda djur i olika åldrar, det för att de yngre lätt kan smittas av de äldre djuren
- Stress, konkurens, förflyttning ger sämre immunförsvar och större mottaglighet för virusinfektioner som sedan kan predisponera för bakteriell infektion
a. Hög feber, takypné, nedsatt produktion och tillväxt, nedsatt AT, leukopeni och immunosuppression vilket kan predisponera för sekundärinfektioner
Får kan få hälta och plötslig dödsfall
b. Orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum som sprids med fästingar (ixodes ricinus). Hos värddjuret infekterar bakterien leukocyter -> neutrofiler och förökar sig intracellulärt i cytoplasman. Efter ca 4-8 dagar sprider cellen och bakterier sprids i kroppen för att infektera fler celler (bakteremi, feber). Försernar neutrofilernas apoptos -> leukopeni, nedsatt immunförsvar
c. Genom fästingprofylax, undvik fästingrika beten, röj högt gräs på betet
a. mastit
b. allmän klinisk undersökning av tackan med fokus på AT, temp, dehydrering, undersök även lammen (mun? krustor?
klinisk us av juver och spenar avseende rodnad, sår värme, svullnad, konsistens, palpera juverlnn
provmjölka i ett samlingskärl, kontrollera mjölken utseende, flockor, färg, lukt. Tas från samtliga juverdelar
CMT och paddla alla juverdelar
Mjölkprov tas på juverdel med CMT 3 eller högre
c. Isolera tackan och lammen, ställ i sjukbox
erbjud gott foder och vatten, mjukt underlag, ge stödutfodring till lammen
penicillin till tackan i 3-5dagar, kan förlängas 1-2dagar om hon svarar men inte är helt återställd. Följer upp dagar efter beroende på odlingsvar ( ev revidering av behandlingsplan eller sätts ab ut)
NSAID i 2-3 dagar pga smärta och inflammation
oxytocin för att underlätta urmjölkning
vätsketerapi IV/PO om dehydrerad

Förebygga gen, att kontrollera tackor under dräktigheten, hur många lamm de har - många lamm ökar risken då de konkurrerar med varandra och diar aggressivt -> skador på spenar. Fördela lamm mellan tackor så att det blir jämt. Slå ut tackan med S.aureus masist (vanligast) pga kronisk
Att hon stött på viruset under sitt liv och infekterats, just MV-virus ligger kvar i kroppen hela livstiden trotts att tackan har antikroppar och inte visar symptom (än). Symptom kan komma om flera år pga lång inkubationstid, så att hon har antikroppar betyder ej att viruset inte finns i kroppen längre, hon kan smitta andra och bli sjuk ändå. Både virus och antikroppar kan finnas i kroppen samtidigt. Troligen är resten av besättningen också smittad