La economía

entrar en
Click the card to flip 👆
1 / 55
Terms in this set (55)
her: få
sammen med
størstedel
være en del af
land
holde sig
udenfor
være tilfreds med
ir disminuyendoblive mindre og mindrehoy en díaidagtodo el mundoalleestar de acuerdo ener enige icoste de la vidaleveomkostningersubirstigecosiderablementebetragteligta causa depå grund afjunto consammen meddesarolloudviklinginiciobegyndelsecrearskabepalabraordel/la mileuristaen ung med en lang uddannelse, som må tage et job de ikke er uddannede til, og som er dårligt betaltvocabloglosedesignarbetegneformación superiorhøjere uddannelsequiere decirhvilket vil sigeposgradoPhdidiomasprogal mismo tiempopå samme tidcorresponder asvare tilrecibirmodtagesueldolønmensualmånedligaunqueselvomnivel de vidalevestandardmás bajolaverecualquierhvilken som helstasegurarforsikreindependizarblive uafhængigalquilerhuslejepisolejlighedrondarligge omkringal menosi det mindsteciudadbyhay queman måsalirgå udsin embargoi midlertidolvidarglemmesuspirarsukkequé más quisiera yoder er ikke noget jeg hellere villedargiveun moteet øgenavnnimileuristaikke engang mileurista