25 terms

Celler - viktige gloser

STUDY
PLAY
BAKTERIE
Encellet mikroorganisme. En nedbryter i naturen. De aller fleste er nyttige og / eller ufarlige, men noen kan framkalle alvorlige sykdommer. Oppsto først av alle levende organismer.
CELLE
grunnenheten i alle levende organismer. De minste organismene består av bare én, mens større organismer består av mange slike.
CELLEKJERNE
cellens "kommandosentral," inneholder DNA (arvestoffet) og er omgitt av en dobbel membran. Finnes bare hos eukaryote celler, og ikke hos for eksempel bakterier.
CELLEMEMBRAN
en tynn hinne som holder celleinnholdet sammen, og som kontrollerer hvilke stoffer som går ut av og inn i cellen.
CELLEVEGG
fast lag som ligger utenpå cellemembranen til planteceller og bakterieceller. Hos planteceller består den for det meste av cellulose. Den avstiver plantecellene, noe som gjør at planter kan stå oppreist uten skjelett.
CELLEÅNDING
kjemisk prosess som gjør energi tilgjengelig for cellen. Foregår i mitokondriene. Krever oksygen og glukose, og det blir dannet karbondioksid og vann i prosessen.
CELLULOSE
stoff som finnes i plantenes cellevegg. Er den vanligste organiske forbindelsen i naturen. Kjemisk består stoffet av kjeder og nettverk av sukkermolekyler. Papir består for det meste av dette stoffet.
CYTOPLASMA
den geléaktige væsken som fyller opp cellen mellom cellemembranen og kjernen.
DNA
utgjør arvestoffet i levende organismer og er den viktigste bestanddelen i kromosomene i cellekjernen. Spiller en sentral rolle for nedarving av egenskaper fordi det bestemmer hvilke proteiner som dannes i de forskjellige cellene.
ENZYM
protein som får prosesser i levende organismer til å gå fortere.
FOTOSYNTESE
kjemisk prosess i plantenes kloroplaster. Det brukes lysenergi til å lage glukose og oksygen fra de enkle kjemiske stoffene karbondioksid og vann.
GLUKOSE
også kalt druesukker. Ringformet molekyl som består av karbon, hydrogen og oksygen, og som dannes i fotosyntesen i planteceller. Kan settes sammen til stivelse og cellulose.
KARBOHYDRAT
organisk stoff med molekyler som inneholder dobbelt så mange hydrogenatomer som oksygenatomer. Eksempler er sukker, stivelse og cellulose.
KLOROPLAST
liten, grønn organelle som inneholder klorofyll og hvor fotosyntese foregår. Finnes i planteceller og i noen bakterier.
KLOROFYLL
grønt fargestoff som finnes i planteceller, alger og noen bakterier, og som gjør det mulig for planten å bruke solenergi til å koble sammen glukosemolekyler fra vann og karbondioksid.
MEMBRAN
tynn hinne
MITOKONDRIER
organeller som står for energiforsyningen i cellen ved at celleåndingen foregår der.
ORGANELLER
små cellelegemer i cytoplasma som har bestemte oppgaver i cellen.
PROTEINER
store komplisert bygde molekyler som består av en eller flere lange kjeder av aminosyrer. Finnes i alle levende organismer.
LYSOSOM
organell i dyreceller som inneholder enzymer som kan bryte ned avfallsstoffer i cellen og drepe bakterier som er kommet inn i cellen.
RIBOSOM
svært små organeller i cellen, hvor proteiner lages.
STAMCELLE
umoden, uspesialisert celle som kan gi opphav til ulike spesialiserte celler med bestemte funksjoner.
VAKUOLE
væskefylt rom i planteceller som inneholder en blanding av vann og andre stoffer.
VIRUS
en liten partikkel som kan forårsake sykdom. Er ikke en celle, og må overta en celle for å formere seg. Kan gjøre en bakterie syk ved å få bakterien til å kopiere partikkelen.
ORGANISK FORBINDELSE
kjemisk forbindelse som inneholder karbon og som ikke er karbondioksid eller diamant.