Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Celler - viktige gloser

3.3 (6 reviews)
Get a hint
BAKTERIE
Click the card to flip 👆
1 / 25
1 / 25
Terms in this set (25)
BAKTERIE
Encellet mikroorganisme. En nedbryter i naturen. De aller fleste er nyttige og / eller ufarlige, men noen kan framkalle alvorlige sykdommer. Oppsto først av alle levende organismer.
CELLE
grunnenheten i alle levende organismer. De minste organismene består av bare én, mens større organismer består av mange slike.
CELLEKJERNE
cellens "kommandosentral," inneholder DNA (arvestoffet) og er omgitt av en dobbel membran. Finnes bare hos eukaryote celler, og ikke hos for eksempel bakterier.
CELLEMEMBRAN
en tynn hinne som holder celleinnholdet sammen, og som kontrollerer hvilke stoffer som går ut av og inn i cellen.
CELLEVEGG
fast lag som ligger utenpå cellemembranen til planteceller og bakterieceller. Hos planteceller består den for det meste av cellulose. Den avstiver plantecellene, noe som gjør at planter kan stå oppreist uten skjelett.