20 terms

Enterprise4, Unit 10

words
STUDY
PLAY
alien to
kellelegi võõras või tundmatu
argument
vaidlus; argument
bear in mind
meeles pidama
blessing
õnnistus
boarding school
internaatkool
bring out
välja tooma
canteen
söökla
citizen
kodanik; linnaelanik
cloakroom
garderoob
co-educational school
kool, kus käivad nii tüdrukud kui poisid
coach
juhendama, aitama
come across
juhuslikult leidma
come round
meelemärkusele tulema; veenma ümber
comprehensive school
ühtluskool
compulsory
kohustuslik
consciousness
teadvus, meelemärkus
curriculum
õppekava
device
aparaat seade, vahend
at sb's disposal
kellegi käsutuses
excess
ülemäärasus