Chinese vocabs

chinese 3 semester 1
STUDY
PLAY
yue hui
go on date
jie hun
marry
sheng huo
life
zheng li
organize
shan liang
kind
xing ge
personality
can jia
participate/ join
dui... yin xiang
have impression