28 terms

Aardrijkskunde Begrippen H-2 Weer en klimaat

De Geo 4 VMBO KGT
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

frontale regens
neerslag die ontstaat door botsing van warme en koude lucht
de lijzijde
kant van gebergte waar vrijwel nooit de wind vandaan komt, waardoor hier de minste neerslag valt
loefzijde
kant van een gebergte waar meestal de wind vandaan komt, waardoor hier de meeste neerslag valt
regenschaduw
droge kant van een berg
stijgingsregen
regen die ontstaat door opstijgende warme lucht
stuwingsregen
regen die ontstaat doordat lucht aan de loefzijde van een gebergte omhoog wordt gestuwd
hooggebergteklimaat
klimaat met op korte afstand grote temperatuursverschillen en grote verschillen in vegetatiezones
landklimaat
klimaat met hete zomers en koude winters
mediterraan klimaat/ Middellandse zeeklimaat
klimaat van de gematigde luchtstreek met droge, warme zomers en zachte, natte winters
neerslag verdeling
verdeling van de neerslag over een gebied of land
nuttige neerslag
de neerslag die beschikbaar is voor gebruik, dus de neerslag min de verdamping
piekafvoer
tijdelijke extra hoge waterafvoer (hoogwater) van een rivier in een jaar
steppeklimaat
droog klimaat (200 tot 400 mm neerslag per jaar)
altijd groene mediterrane vegetatie
begroeiing die voorkomt in het middellands zeegebied, aangepast aan de droogte van de zomer
drainage
het kunstmatig verlagen van het grondwaterpeil
gemengd loofbos
bos waar zowel naaldbomen als loofbomen staan
hooggebergtevegetatie
plantensoorten die in een hooggebergte voorkomen
irrigatie
water op het land brengen door het besproeien van akkers of het aanvoeren via kanalen of sloten
naaldbos
bos met naaldbomen (dennen, sparren en lariksen)
steppevegetatie
boomloze grasvlakte met doornige struiken en graspollen in een drooggebied
verdroging
droger worden van de bodem door verlaging van de grondwaterstand
verwoestijning
uitbreiding van de woestijn
verzilting
het zouter worden van de bodem
woestijn
gebied met een woestijn klimaat
extensieve veeteelt
veeteelt met weinig dieren op veel grond
intensieve landbouw
landbouw waarbij veel kapitaal en kennis gebruikt wordt om een hoge opbrengst per hectare te halen
klimaatverandering
verandering van het klimaat waarbij temperatuur stijgt en het weer extremer wordt
waterbeheer
het zo goed mogelijk omgaan met het water om overstromingen te voorkomen en voldoende schoon zoet water beschikbaar te hebben