640 terms

Miki - Headway - Intermediate 2

STUDY
PLAY
wear
viselet, öltözék
wedding
esküvő
well behaved
jó magaviseletű
well dressed
jól öltözött
whisper
suttog
woollens
gyapjú ruhanemű
young at heart
gondolkodásában és viselkedésében fiatalabb a koránál
(be) accustomed
hozzá van szokva
agreement
megegyezés
apply for
jelentkezik valamire
author
szerző
be crazy about
odavan érte
be fond of
nagyon szeret
be keen on
odavan érte, lelkesedik érte
be snapped up
elkapkodják
best-selling
legnagyobb példányszámban eladott
can't bear
nem tudja elviselni
can't stand
ki nem állhatja
chamber
kamra
chaos
zűrzavar
common
gyakori, elterjedt
contact
kapcsolatba lép
continent
földrész
copy
példány
countless
számtalan
create
teremt
deathly
halálos
decade
évtized
demanding
megerőltető
dominate
ural
downpour
felhőszakadás
elect
választ
enthusiastic
lelkes
eternity
örökkévalóság
euphoria
eufória, boldogság
fail
megbukik
fan
rajongó, drukker
fancy dress
jelmez
female
nőstény
fine
jó, rendben
foxhunting
rókavadászat
gifted
tehetséges
goblet
kehely
ground
pálya
hallow
szent
harmony
harmónia
have a word
szót vált
heated
tüzes
hero
főhős
horseriding
lovaglás
I don't mind
Nem bánom.
image
kép(más)
infectious
ragadós, fertőző
institute
intézet
introduce
bemutat, bevezet
invest
befektet
kid
viccel
launch
bevezet a piacra
leisure
pihenés
lifestyle
életmód, életstílus
loathe
gyűlöl
longhand
kézírás
magic
bűvész-
make your mark
hírnévre tesz szert
male
hím
measles
kanyaró
media
média, tömegkom-munikációs eszközök
medieval
középkori
mob
csőcselék
musical
musical
myth
mítosz, monda
name
kinevez, megnevez
numerous
számos
obsession
rögeszme, megszállottság
once and for all
egyszer és mindenkorra
orphan
árva
(be) passionate
szenvedélyesen szeret
philosopher
filozófus
phoenix
főnixmadár
poverty
szegénység
power
erő
powerful
erős
producer
producer
psychological
pszichológiai
public school
magániskola
regular
rendszeres
resign
lemond
respond
reagál, válaszol
rivalry
versengés, vetélkedés
slow down
lelassít
soccer
foci, labdarúgás
socialite
előkelőség
sort out
elrendez, megold
stage
színpad
sticking point
egyezséget meggátoló tényező, vitatott pont
strike
sztrájk
sympathy
együttérzés
the big time
igazi nagy siker, népszerűség
live life to the full
kiélvezi az életet
totally
teljesen
track
pálya
trademark
védjegy
try one's luck
szerencsét próbál
twinkly
csillogó
underwear
alsónemű
video game
videojáték
violent
erőszakos
waste ground
megműveletlen föld
wizard
varázsló
approach
közeledik felé
ascent
emelkedés
balloon
léggömb
base
központ
battle
küzdelem, csata
bite
harap
blow
fúj
blow up
felfúj
body language
testbeszéd
bold
bátor
bunk bed
emeletes ágy
canoe
kenu
clap
tapsol
cliff
szikla
conquer
legyőz
crew
legénység
cross
átkel
crossing
átkelőhely
cure
meggyógyít
dare
mer
daring
vakmerő
declare
kihirdet
defeat
legyőz
defeat
vereség
DIY
„Csináld magad", barkácsolás
DNA
DNS
empire
birodalom
face
szembekerül, szembenéz
fearless
rettenthetetlen, bátor
ferry
komp
fighter
harcos
force
kényszerít
found
alapít
freak (out)
kiborul
gene
gén
get out of hand
elvadul, elszabadul
go over someone's head
nem ért meg valamit, nem fog fel
have a sweet tooth
nagyon szereti az édességet
hit a problem
beleütközik
hollow
üreges
honestly
őszintén, igazán
hug
megölel
iceberg
jéghegy
illiterate
analfabéta
infection
fertőzés
initially
kezdetben
innocent
ártatlan
install
fel- / beszerel
kick
rúg
kick up a fuss
nagy hűhót csap
kneel
letérdel
lack
hiány
ladder
létra
lick
megnyal
lifeboat
mentőcsónak
lower
leenged
maiden voyage
(hajó) első út(ja)
manpower
munkaerő
military
katonai
nail
szög
numerous
számos
overcome
leküzd
overweight
elhízott
oxygen
oxigén
oyster
osztriga
panic
megrémül, pánikba esik
pass
hágó
perish
elpusztul
phobia
fóbia, szorongás
pitch black
koromfekete
plain
síkság, lapályos rész
playground
játszótér
poisonous
mérgező
pray
imádkozik
program
program
prosperous
sikeres, jól menő
province
tartomány
psychotherapist
pszichoterapeuta
pull someone's leg
ugrat
put up
elszállásol
raft
tutaj
(be) recognized
elismert
reduce
csökkent
regularly
rendszeresen
remain
marad
remarkable
jelentős
remote
távoli
revolutionary
forradalmi
rule
uralkodik, vezet
scar
sebhely
scratch
megkarmol, vakar
see eye to eye
egy véleményen vannak
set off
indul
sickness
hányinger
slide
lecsúszik
slip
meg-/elcsúszik
snorkel
búvárpipa
soldier
katona
stack
halom, rakás
stare
bámul
struggle
küzd
suffer
szenved
sumptuous
fényűző
superior
átlagon felüli, jobb
survive
túlél, életben marad
swallow
lenyel
sweaty
izzadt
symptom
tünet
tear down
lerombol
terrified
megrémül
terror
rémület
threaten
megfenyeget
trek
gyalogtúra
tribesman
törzs tagja
tune
dallam
unbelievable
hihetetlen
unsinkable
elsüllyeszthetetlen
(don't) waste your breath
(ne) pocsékolja az energiáját
whistle
fütyül
action-packed
eseménydús
addict
függő
(for) ages
sokáig, hosszú ideig
alone
egyedül
arrest
letartóztat
balance
egyenleg
bear with
türelmesen vár, amíg a másik elintéz valamit
blood
vér
bother
veszi a fáradtságot
brainstorm
ötletbörzét tart
buddy
haver, jó barát
bully
terrorizál, kínoz
bump into
összefut vkivel
burglary
betörés
champion
bajnok
clean up
feltakarít
convict
elítél
counsellor
tanácsadó
curious
kíváncsi
determined
eltökélt
digit
számjegy
dozen
tucat
dysfunctional
működési zavarral küzdő
economize
takarékoskodik, beosztóan él
effective
hatásos
eldest
legidősebb
encounter
találkozás, összetűzés
enter
„enter" - belépés gomb
explode
kitör, kirobban
faceless
arc nélküli, ismeretlen
feel ashamed
szégyelli magát
fraud
csalás
get through to
megértet, elhitet valakivel
grin
vigyorog
gym
edzőterem, tornaterem
hand over
átad
head teacher
iskolaigazgató
heroin
heroin
hit rock bottom
padlóra kerül
homeless
hajléktalan
idiot
idióta
imprisonment
börtönbüntetés, bebörtönzés
(keep) in touch
(tartja) a kapcsolatot
jail
bebörtönöz
knock over
felborít
letter box
levelesláda
light
meggyújt
limit
korlátozás, határ
litter bin
szemetes
locate
megtalál
make a scene
jelenetet rendez
mind your own business
a saját dolgával törődik
need stitches
össze kell varrni / kapcsolni
ordinary
hétköznapi
outburst
kitörés
(be) over the moon
nagyon örül
overdraw
túllépi a hitelkeretét
passer-by
járókelő
penniless
pénztelen
phone in
betelefonál
play truant
lóg ( az iskolából)
prison
börtön
protect
megvéd
punish
megbüntet
punishment
büntetés
purpose
cél
pursue
űz, folytat
queue
sor
receipt
nyugta, blokk
register
feltűnik neki, tudatosul benne
rehabilitate
rehabilitál (segít újra beilleszkedni)
release
kienged
(be) relieved
megkönnyebbül
restorative justice
resztoratív igazságszolgáltatás (a bűnös segít áldozatának)
rude
durva
scream
felkiált
scruffy
elhanyagolt, koszos
shop-lift
bolti lopást követ el
social worker
szociális munkás
stop dead
hirtelen megáll
storm off
elviharzik
stuff
belegyömöszöl
stunned
döbbent, kábult
suspect
gyanít
temperature
láz
theft
lopás
tremble
remeg
urban
városi
VAT (=Value Added Tax)
általános forgalmi adó
victim
áldozat
violence
erőszak
amenity
kényelmet biztosító felszerelés
ancestor
ős, előd
appear
tűnik (vmilyennek)
arch
boltív
basically
alapvetően
brewery
sörfőzde
bronze
bronz
burger
hamburger
calculation
számítás
capacity
űrtartalom
cathedral
székesegyház
chairman
elnök
changing room
öltöző
coal
szén
(secret) code
rejtjel
come to a halt
megáll
commerce
kereskedelem
complex
összetett
crystal
kristály
daily
naponta
decoration
díszítés
depict
ábrázol
device
eszköz, berendezés
diagnose
(betegséget) megállapít
digital
digitális
distinctive
egyedi, megkülönböztető
district
kerület
efficient
hatékony, eredményes
embrace
ölelés
estate agent
ingatlanügynök
ethnic group
népcsoport
facilities
felszerelés, beren-dezés, lehetőségek
feat
(hős)tett
feature
jellegzetesség
flash
száguld
float
lebeg
found
alapít
gig
koncert
glide
siklik
Gothic
gótikus
haircut
hajvágás
handcuffs
bilincs
headache
fejfájás
headlight
reflektor
headline
főcím
headphones
fejhallgató
headquarters
székhely, központ
headstone
sírkő, fejfa
high tech
magas technikai színvonalú
home-made
házi készítésű
influence
befolyás
inner city
belváros
instantly
azonnal
laundry
szennyes
(do so's laundry)
(kimossa a szennyesét)
log onto
bejelentkezik, rámegy
major
jelentős, súlyos
make headway
előre halad
motorbike
motorkerékpár
motorway
autópálya
mouth (of a river)
torkolat
net
internet, világháló
newsagent
újságos
nickname
becenév
notice board
hirdetőtábla
online dating
internetes társkereső
onscreen
képernyőn
operate
megoperál
original
eredeti
outdated
régimódi
palace
palota
penthouse
tetőtéri lakás
plumbing
vízvezetékrendszer
poster
plakát
print
nyomtat
regeneration
újjászületés, újjáépítés
remote
távkapcsoló
restoration
újjáépítés, felújítás
retired
nyugdíjas, visszavonult
revolving door
forgóajtó
satellite navigation
műholdas navigáció (GPS)
sharp
éles
silicon
szilikon
skateboarding
gördeszkázás
skyline
távlati sziluett
social networking
közösségi hálózat
span
fesztávolság
statue
szobor
stick
ragaszt
sticky
ragadós
storage
tárolás
suncream
napozókrém
sunglasses
napszemüveg
supply
szállít, ellát valamivel
surface
felület, felszín
surgeon
sebész
switch
kapcsol
teabag
teafilter
teacup
teáscsésze
teatime
teázási idő
thriving
virágzó
trace
nyomára akad
tradition
hagyomány
traffic jam
közlekedési dugó
traffic lights
közlekedési jelzőlámpa
traffic warden
parkolóőr
transfer
átszállít
transistor
tranzisztor
treat
kezel
triumph
győzelem
tube
cső, henger
undivided
osztatlan
unsupported
meg nem erősített, alá nem támasztott
waiting room
várószoba
wallpaper
tapéta
wool
gyapjú
wrapping paper
csomagolópapír
spare
nélkülöz
acquaintance
ismerős
afford
megengedhet magának (anyagilag)
agitated
izgatott
anniversary
évforduló
anyway
különben is
apparently
úgy tűnik, hogy ..., állítólag
athlete
sportoló, atléta
available
kapható, elérhető
battery
elem
be reflected (in)
visszatükröződik
become suspicious
gyanakodni kezd
bird-brained
tyúkeszű
break out of
kitör
break up
szakít (vkivel)
bruise
horzsolás, zúzódás
burgle
betör
candlestick
gyertyatartó
cheers
viszlát, szia
chimpanzee
csimpánz
club together
összejön, összefog
clue
nyom
come up with
előáll
cricket
krikett
crow
varjú
culprit
bűnös, vádlott
dehydrate
kiszárad
dot
pont
dreadful
szörnyű
dry
száraz
dump
szakít vele, ejti
eat out
házon kívül étkezik
eat up
befejezi az evést, mindent megeszik
elementary
alapvető, pofonegyszerű
entry
belépés
eyesight
látás
fall out
összeveszik (vkivel)
feather
(madár)toll
find out
rájön, kiderít
flatmate
lakótárs
gamble
hazárdjátékot játszik
have around
közelében tud, együtt van valakivel
hopefully
remélhetőleg
hurriedly
sietve
identical
teljesen egyforma
impatiently
türelmetlenül
intruder
behatoló
investigation
nyomozás
irritably
ingerülten
jelly
zselé
lecture
előadás
liar
hazug ember
lightning
villámlás
lightning conductor
villámhárító
long jump
távolugrás
look like
úgy néz ki, mint
lottery
lottó
lump
rög, darab
make sth up
kitalál
make up (with sb)
kibékül (vkivel)
mimic
utánoz
mineral water
ásványvíz
motive
indíték
naturally
természetesen
No kidding!
Vicc nélkül. / Nem viccelek.
obviously
nyílvánvalóan
on tiptoe
lábujjhegyen
optical illusion
optikai csalódás
oversleep
elalszik, későn ébred
parrot
papagáj
personally
személyesen
presumably
feltehetően
promote
előléptet
radar
radar
ransack
átkutat
really
tényleg
refuse
megtagad, elutasít
responsible
felelős
rugby
rögbi
save up
gyűjt, spórol valamire
scandal
botrány
shrink
összemegy
skyscraper
felhőkarcoló
snowflake
hópihe
sole
talp
solve
megold
sort out
megold, elrendez
spike
tüske, pecek
strike
belecsap
take up
elkezd vele foglalkozni
threshold
küszöb
tidy up
kitakarít, rendet rak
to be honest
őszintén szólva
translation
fordítás
(play) trick
megtréfál, ugrat
tutor
oktató, tanár
undoubtedly
kétségkívül
unplug
kihúz a konnektorból
Who on earth...?
Ki a csuda ...?
wobbly
billegő, roskatag
work out
megoldódik
work sth out
rájön, kiszámít
zillions
rengeteg
abandon
elhagy
absurd
képtelen
accuse
megvádol
adapt
alkalmazkodik
adolescent
kamasz
agnostic
agnosztikus (Isten létezésében kételkedő)
alienate
elidegenít
angle
szemszög
auction
árverés
be descended from
(le)származik
be unaware (of)
tudomása van
bid
ajánlat
bulk
a zöme / nagyja
chain
odaláncol
charge
felszámol (díjat)
clinic
klinika
come to a standstill
teljesen leáll
concept
fogalom
conditions
feltételek
contradict
ellentmond
contrary to
ellenére
creationist
kreacionista, teremtéshívő
disorder
betegség, rendellenesség
encourage
bátorít
equality
egyenlőség
evolve
kifejlődik
ex-
volt, néhai
existence
lét, létezés
expert
szakértő
force-feeding
kényszeretetés
gossip
pletykál
healer
gyógyító
heresy
eretnekség
heretical
eretnek
heroine
hősnő
highs and lows
egyszer fenn, egyszer lenn
hip
csípő
hunger strike
éhségsztrájk
hurl
hajít
hysterical
hisztérikus
in the public eye
mindenki szeme láttára, a nyílvánosság előtt
incapable
képtelen
indifferent
középszerű
individually
egyénileg
influential
befolyásos
insoluble
feloldhatatlan
irresponsible
felelőtlen
ketchup
ketchup
law-breaker
törvényszegő
many happy returns
Boldog születésnapot!
mediocre
közepes, középszerű
meditate
meditál
mesmerize
megigéz, hipnotizál
method
módszer
migraine
migrén
militant
harcos
motivation
mozgatóerő
natural selection
természetes kiválasztódás
notion
elképzelés, álláspont
observe
megfigyel
opponent
ellenfél
originate
ered, származik
password
jelszó
persuade
meggyőz
planet
bolygó
presenter
műsorvezető
process
folyamat
promotion
előléptetés
protest
tiltakozik
put forward (a theory)
előterjeszt
railings
védőkorlát
rain down
záporozik
rational
ésszerű
recommend
javasol
recording studio
zenei felvételt készítő stúdió
remind
emlékeztet
reputation
hírnév
reverse
tolat
rhythm
ritmus
right
jog
right-wing
jobboldali
riot
lázadás
rotate
forog
sell-out
előadás, melyre minden jegy elkelt
sensational
szenzációhajhász, feltűnést keltő
sex symbol
szexszimbólum
shake
megráz
significance
jelentőség
simply
egyszerűen
slash
felhasít
species
faj
spill
kiloccsant
struggle
küzdelem
suffragette
szüfrazsett (a nők jogaiért küzdő mozgalom tagja)
suffragist
női választójogokért küzdő aktivista
tactic
taktika
telescope
távcső
theory
elmélet
threat
fenyegetés
undermine
aláás
unverifiable
nem igazolható