Nationalekonomi: del 4

Vilka drivkrafter krävs för att få en långsiktig ekonomisk tillväxt?
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
· Human Development Index är för att jämföra välståndet mellan länder
· Gender Development Index är för att jämföra skillnaderna mellan män och kvinnor i ett land
· Weighted Index of Social Progress mäter jämställdhet och miljö
· Happy Planet Index mäter resursanvändning av naturresurser till att skapa bättre välfärd och lycka