Refleksive verb

peinarse
Click the card to flip 👆
1 / 14
Terms in this set (14)
å kamme seg
å sminke seg
å stå opp
å dusje seg
å vaske seg
å ta på seg (klær)
å pusse tennene
å legge seg
å kjede seg
å bade seg
dormirseå sovnedespertarseå våknesecarseå tørke segvestirseå kle på seg