MICAC II polski

Przy wybraniu drogi podawania antybiotyku musimy uwzględnić
Click the card to flip 👆
1 / 239
Terms in this set (239)
Enalapril musi byc metabolizowany do enaprylatu w nerkach aby był aktywnyF enalapril do enaprylatu w wątrobie)Kaptopril może eliminować wolne rodnikiPBenazepril nie wymaga aktywnego metabolizmuF musi przejść w benazeprylat aby był aktywnyW ili paralític (porażenna niedrożnosc jelit) zalecanym lekiem przeciwymiotnym jestortopramidy, ze względu na ich działanie prokinetyczne, pobudzają motorykęAminocholinergikiinhibidor motoryki, leki antycholinergiczneLeki przecihistaminoweuspokojenie, zapobieganie wymiotom psychogennymFenotiazynyprzeciwwymiotny, uspokajający, przeciwbólowyKtóra grupa kontrolna jest najczęściej wykorzystywana w badaniach klinicznychgrupa kontroli pozytywnejJaki błąd popełniamy jeśli badanie jest tylko w jednym ośrodkuwybórJaki obowiązek nie należy do lekarza weterynarii biorącego udział w badaniu klinicznymwykupienie ubezpieczenia do pokrycia wszytskich szkód u zwierzaka w trakcie testuPłynów zawierających K należy unikać jeśli fala na EKG jestT zwiększa się > ¼ szerokości w stosunku do załamka R (wskazuje to na hiperkaliemie)Żywienie pozajelitowe jest najczęściej stosowane w weterynarii bobo pozwala na wykorzystanie drogi obwodowej do podawania składników odżywczychPrzy odwodnieniu hipotonicznym hemtokrytzwiększa się, z powodu utraty płynówAtropina zmniejsza wydzielanie w całym ppFAcepromazyna ma działania przeciwdrgawkoweF to gabapentyna działa przeciwdrgawkowoLoperamid zwiększa wchłanianie płynów jeitowychPKaolin jest bardzo przydatny w biegunce enterotoksogennejF to subsalicylan bismountuCo zrobić przy leczeniu uogólnionego zakażenia nieznanym zarazkiem, któremu towarzyszy odwodnienieużyć związku z dwoma środkami bakteriobójczymi, płynoterapia w celu nawodnienia i pobudzenie dystrybucji leku w tkankach, podanie leków przeciwbakteryjnych w pierwszej fazie droga ivU zwierzaka odwodnionego zstuosujemy zywienie pozajelitowejesli stan odwodnienia zostanie naprawione przez płynoterapie, niezbedne jest przywrocenie stanu normalnego do podawanie zywienia pozajelitowegoDrugą najszybszą drogą płynoterapii po dożylnej jest droga dootrzewnowaF to droga śródkostna (iv>doosseum>dootrzewnowo>sc>oral)Ketamina powoduja dobra ale słabą analgezje trzewna na poziomie powierzchownymFNalezy zachować ostrożność przy podawaniu digoksyny u zwirząt wyniszczonych bo istnieje ryzyko toksyczności z powodu braku mięsni szkieletowychPLeki które moga powodowac zaparciaanycholinergiczne, siarczan baru, diuretykiLeki które nie beda powodowac zaparcantybiotykiLeki stosowane jako lek przeciwnowotworowydoksyrubicyna (chemioterpaia), prednizon (przeciwzapalne, immunosupresyjne), cyklofosfamidLek nie stosowany jako przeciwnowotworowystreptomycynaDo leczenie posocznicy wywołanej przez Salmonella spp u zwierzaka z obniżoną odpornościąchonolon norfloksacynaUspokajające działanie medetomidyny trwa dłużej niż działanie przeciwbólowePAmoksyzylina z gentamycyna to pierwszy wybór w przypadku ostrego zapalenia trzustkiPPierwszy środek w niewydolności nerek jest zmniejszenie spożycia fosforu w dieciePAcepromazyna jest nadciśnieniowa ( hipertensora)F to fenotiazynaMaksymalna ochrona przez rozwojem guzów piersi u psów jest osiąganaz kastracją przed pierwszą cieczką chybaKostniakomięsaki (osteosarcomes) psów występują częściejw obszarze przynasadowym (zona metafisaria) kości gługichDziałanie niepożądane enalaprylukaszal, ból głowy, niedociśnienie, nieregularne przyspieszzone tętno, wysyka, świąd, gorączka, biegunkaNajlepszy środek przeciwbakteryjny do leczenia zakażen mykoplazmą dróg oddechowych u świńaminoglikozyd streptomycynaU kotów zakażonych FeLV najczęstsza postać chłoniaka (limfoma) tomediastinicaJaki lek jest wskazany przy leczeniu kardiomiopatii przerostowej (hipertròfica)kwas acetylowo salicylowyLimit czasu - przy tej samej dawce i składzie czasy oczekiwania u któw są inne niż u psówFLimit czasu - może się różnić gdy wydłużamy dni leczeniaPLimit czasu - zmienia się przy zmianie sposobu podawania preparatuPLimit czasu - różni się gdy zmieniamy podawany preparatPKtóre skojarzenie nie będzie prawidłowe przy działaniu przeciustrojowymflorfenikol + polimyksyna EKtóre skojarzenie będzie prawidłowe przy działaniu przeciustrojowymerytromycyna + amoksycylina, streptomycyna + ampicylina, tylozyna + doksycyklinaJaki lek wydłuży życie zwierząt z zastoinową niewydolnością sercaFurosemid, kaptopryl, pimobendanKtóra definicja NOEL jest prawidłowanajwyższa dawka leku, która jest uważana za bezpieczną biorąc pod uwagę badania toksyczności przeprowadzone z tym lekiemStwierdzenie o dziennym dopuszczalnym spożyciu IDAwartość IDA musi być podzielona na wszytskie produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcegoW przypadku wymiotów bez begunki należy wybraćsól fizjologicznąLek do uspokajania zwierząt z zastoinową niewydolnością sercadiazepam nie VALIUM bo to nazwa handlowaJakie kryteria brać pod uwage przy wyborze środka przeciwpasożytniczegospektrum działania, czy jest robako, larwo czy jajobójczy, czy skuteczność jest równa czy większa niż 95%Co to nadzór wterynaryjny nad bezpieczeństwem farmakoterapiiciągła ocena skutecznoścu i bezpieczeństwa leków weterynaryjnychJaki lek pomaga przy kontrolowaniu padaczki idiopatycznej (epilèpsia)KBr, fenobarbitalNadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii - Skuteczność leków weterynaryjnych w rzeczywistych warunkach stosowaniaPNadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii - bezpieczeństwo leków weterynaryjnych w rzeczywistych warunkach stosowaniaPNadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii - Prawidłowa produkcja leków weterynaryjnychFNadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii - możliwe reakcje u ludzi wynikające z kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnymW programie odrobaczania należy brać pod uwagę klasa i cykl pasożytaPW programie odrobaczania należy brać pod uwagę leczenie zwierząt tych dotkniętych chorobąFW programie odrobaczania należy brać pod uwagę rodzaje hodowli zwierzątPW programie odrobaczania należy brać pod uwagę warunki epidemiologiczne terenu/gospodarsywa (wywiad, stosowane wcześniej leczenie)PW przypadku stanu padaczkowego (status epilepticus) niewiadomego pochodzenia bolys gluozowy można podać50%Butyrifenony nie zmieniają progu padaczkowegoP jest redukowany przez fenotiazynyKwas acetylosalicylowy nieodwracalnie hamuje COXP aspirinaLoperamid jest przeciwwskazany w zapaleniu jelit o etiologia bakteryjnejP nie używać jeśli występują infekcjeClortiacid jest bardzo przydatny jako chelator fosforuFKtóry pestycyd powinien być częścią programu odrobaczania gdy ferma cieląt jest zaatakowana a zwierzęta mają trafić do rzeźnifebendazolW leczeniu padaczki idiopatycznej u psów fenobarbitaljest lekiem z wyboruKtóry pestycyd ma niskie spektrum działaniapiperazyny, pamoat de pirantelKoń otrzymuje dawkę środka przeciwbólowego we wlewie. C wynosi 250 mg/ml a CI 2ml/min. Jaka jest najlepsza szybkość infuzji, aby utrzymać konie na dobrym poziomie analgezji500 mg/minKtóry jest agonista receptora NMDA i dlatego są przydatne w anlgezjiżadne ☹ nie ketamina, nie dectrometrorfan, nie podtlenek azotuDziałanie niepożądane fenobarbitalusedacja i osteoporozaDziałanie niepożadane glikokortykosteroidówpolifàgia, PU, PDCo zrobić przy napadzie spowodowanym nienzanym zarazkiem u psa z odwodnieniemkombinacja dwóch środków bakteriobójczych, najlepiej teràpia pozajelitowo, stosowanie aminoglikozydów, DOPIERO PO USTABILIZOWANIU podajmy płynoterapięLek do doustengo leczenia infekcji nerek wywołanej przez E.coliMakrolid - erytromycynaKtóry z poniższych leków może powodować hiperglikemięmedetomidyna, ksylacyna, detomidyna (agoniści receptorów A2 adrenergicznych)Co nie jest odpowiednie do zwalczania pcheł u psówpremiksyOdpowiednie do zwalczania pcheł u psówkąpiele zanurzeniowe, pour-on i spot-on, obrożeLeczenie w przyapdku umiarkowanego i łagodnego bólutramadolDextran 70 ma dłuższy czas działania niż 40 ponieważ pomimo szybkiego filtrowania przez kłębuszki jest szybko zbieranyFDziałaniem niepożądanym dekstranów jest wystąpienie reakcji anafilaktycznejPDekstranazy metabolizują dekstrant w śledizonie do glukozy która później jest przekształcona w CO2 i H2OPDekstran może być przydatny w przypadkach nadkrzepliwościPczym trzeba pamiętac przy stosowaniu jednocześcbue dwa lub więcej lekówmogą być niezgodne, działania synergistyczne i antagonistczne, leki hamujące enzymy mogą modyfikować eliminacje innych leków.Co jest nieprawdą przy stosowaniu kilku leków na razjednoczesne podawanie może prowdazi√ do nasilenia działań niepożądanychCo jest prawdą o koloidachżelatyny przyciągają płyny z innych przedziałów do przedziału naczyniowegoOstateczny cel podawania dożylnego 0,9% NaCl towszystkie ECF (1/3 naczyniowa + 2/3 śródmiąższowe)Jaki czynnik nie zmieni odpowiedzi na leki po podanujatrogennyCzynniki wpływające na metabolizm i działanie lekuniewydolność wątroby, nerek, mechanizm działania samego leku, gatunekJAki będzie wybór przeciwgrzybiczny PO w kandydozie układu oddechowego u konigryzeofulwinaNajskuteczniejszy lek do leczenia grzybc - te które wpływają na błonę komórkową grzyba takie jak azole (ketokonazol)PNajskuteczniejszy lek do leczenia grzybc - wpływają na RNA jak flucitosinPNajskuteczniejszy lek do leczenia grzybc - te które oddziałują z mikrotubulami i zapobiegają podziałowi komórek np gryzeofulwinaPNajskuteczniejszy lek do leczenia grzybc - te które wpływają na namnażanie komórek np makrolidy plenowe ( amoterycyna B)FW przypadku podania krwi dootrzewnowej wykorzystanie komórek po 24 h mówi o50%?????LEki przecihistaminowesą odrwacalymi kopmetycyjnymi inhibitorami receptorów histaminowych, są inhibitorami kompetycyjnymi receptorów muskarynowych, zaburzają transmisje korową, co sprzyja sedacjiPrawdzie stwierdzenia dotyczące analgezjikonieczne jest działanie zapobiegawcze, lepiej zastosować analgezję multimodalną, zalecia się stosowanie adiuwantów lub wzmacniaczy przeciwbólowychKtóry lek jest adjuwantem przeciwbólowympamidroninan, amitryptylina, gabapentynaŚrodki przeciwbakteryjne - bakteriobójcze liwiają szybkie zmniejszanie obciążenia bakteryjnego w procesie zakaźnymPŚrodki przeciwbakteryjne - bakteriostatyki potrzebują współdziałania własnej odporności zwierzęcia aby zakończyć procés zakaźnyŚrodki przeciwbakteryjne - wszystkie mają niskie spektrum działaniaFŚrodki przeciwbakteryjne - większośc środków bakteriostatycznych jest bardzo rozpuszczalna w tłuszczach i dobrze rozprowadza się we wszytskich tkankachPGlikokrtykosteroidyfarmakokinetyka ma niewiele wspólnego z siła i czasem działania, aktywnośc będzie zalleżeć od rodzaju i ilości produkowanego białka, farmakokinetyka wytworzonego biała określa siłe i czas trwania odpowiedziW celu ustalenia maksymalnego limitu pozostałości dla leku, najpierw należy ustalić pozostałości znacznika. Które swierdzenie jest prawdziwe na temat pozostałości znacznikaprzy obliczaniu czasu oczekiwania na preparat w tkance ocenia się eliminazję pozostałości markera po supresji leczeniaEnzymy proteolitycznesa przeciwwskazane w przypadku niekontrolowanej infekcji, aktywują peptydazy które antagonizują kininy wywołujące stan zapalny, hamują migracje i infiltrację leukocytów, ze zmniejszoną przepuszczalnościa i zmiejszonym obrzękiemAINESnie działają na hipertermię, aktywnośc przeciwpłytkowa płytek krwi jest związana z powstawaniem TX, mogą powodować patologoczną nefropatię, przydanty przy nowotowrach i wstrząsach endotoksycznych, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwpłytkowePodczas badania dużych populacji jeden AINE nie wydaje sie być terapeutycznie wyraźnie lepszy od drugiegoPJesli chodzi o toksycznosc istnieja AINE które maja najczestsze działania niepożądanePSwietrdzono ze AINE sa terapeutycznie lepsze od innych dla danego pacjentaPSpoien zahamowania COX różni się bardzo w zależności od gtaunkuFBól tonieprzyje,ne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z faktycznym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki lub wyrażone tak jakby istniało, jest subiektywny i oderwany od bodźca sprwaczego bo może byc odczuwany bez rzeczywistego uszkodzenia tkanek, niemożnośc wyrażenia bólu nie neguje doświadzcenia ani potrzeby leczeniaZnieczuleniezniesienie wrażliwości na ból bez konieczności utraty innych form wrażliwościLek do unieświadomienia dinozaurówkarfentanil, najsilniejsyz opioid, można go odwrócić za pomocą naloksonuCZemu w płynoterapii jest lepsza osmolalność niż osmoralnośćponieważ nie zmienie się wraz z temperaturaAINEs o niskiej toksyczności w przewodzie pokarmowym należy określać jakooszczędzacze lub konserwanty COX-1JAki lek pobudzi aptety w przypadku anoreksjibenzodiazepiny (diazepam, alprazolam, midazolam, zolazepam), propofol, glikokortykosteroidy, antyserotoninaZawsze rękawiczki trzeba nosić przynitroglicerinaKiedy występuje hipertèrmiatempo spadku Ta ciała powinno wynosić < 1 stopnia h-1, konieczna jest płynoterapiaJaki lek przeciwwymiotny jest szcególnie przydatny do stosowania z lekami emetogennymiondansetronHiperkaliemia przy ostrej niewydolności nerek leczymyNaHCO3, insulina i glukoza, płynoterapiaCo jest prawdziwelekarze weterynarii muszą zgłaszać wszelkie podejrzenia niepożądanego działania weterynaryjnych produktów leczniczych, które nie posiadają wszytskich informacji wymaganych w formularzu zgłoszeniowymBada weterynaryjny nadzwór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (Farmacovigilància Veterinària) - skutecznośc leków weterynaryjnych w rzeczywsitych warunkach stosowaniaPBada weterynaryjny nadzwór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (Farmacovigilància Veterinària) - mozliwa transmisja czynnikow zakaznychPBada weterynaryjny nadzwór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (Farmacovigilància Veterinària) - możliwe reakcje u ludzi wynikające z kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnymPBada weterynaryjny nadzwór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (Farmacovigilància Veterinària ) - - przegląd nielegalnych narkotyków znalezionych w kanałachFLeki stosowane jako przeciwnowotworowekomórki nerki, komórki ośrodkowego układu nerwowego, komórki błony śluzowej ppLeki nie stosowane jako przeciwnowotworowekom limfoidalne i pluripotencjalne kom szpiku kostnegoNajbardziej charekterystyczny objaw przewlekłej wielomoczowej niewydolności nerek u kotów i przyczyna osłabieniahipokaliemia (hipopotasemia)do czego służy baza danych VIGIA-VETpowiadamianie drogą elektroniczną, zarządzanie informacjami i możliwość składania zapytań dotyczących nadzoru weterynaryjnego nad bezpieczenstwem farmakoterapiiPrzy obliczaniu co jedzą europejczycyc określa sięspożywają 500g mięsa dziennie, zjadają 100g jajek dziennie, spożywają 2150 kg żywności pochodzenia zwierzęcego dziennieW jakich badaniach stosuje sie czesciej grupe kontroli pozytywnej leczona lekiem referencyjnym?w badaniach klinicznychW przewlekłej niewydolności nerek w odniesieniu do pochodzenia anemiijest wieloczynnikowa i jest związana między innymi z obecnością toksyn mocznicowych i zmniejszoną produkcją erytropoetynyktóra cecha nie odpowiada wet badaniu klinicznemuobejmuje mniejsza liczbe zwierzat niz w badaniach przedklinicznychjakie cechy odpowiadaja wet badaniau klinicznemuodbywa sie w rzeczywistych warunkach uzytkowania, wymaga podpisania zgody przez właściciela dołączonych zwierząt, wymaga zgody właściwych władzrokowanie IRC u kotórobecność białkomoczu (stosunek proteïna:creatina,0,4) jest uważana za jeden z najwcześcniejszych negatywnych czynników prognostycznych dla choroby nerekbadania przeprowadzone w fazie rozwoju przedklinicznego leku wet tobadania farmakodynamiki, farmakokietyki, tolerancji i pozostałościJaki lek NIE jest przydatny w encefalopatii wrotno-systemowejneomycyna, netronidazol, ampicylinaJakie są potrzeby energetyczne wyrażone w jednostkach innych niż SI w przypadku częściowego żywienia pozajelitowego25 kcal/kg/dCo jest elementem leczenia zastoinowej niewydolności serca (congestiva)zmneijsz napięcie wstępne, kontroluj arytmie, zwiększenie kurczliwości sercaW leczeniu przewlekłej niewydolności nerekspożycie białka w diecie powinno być zawsze znacznie zmniejszone, ograniczenie powstawania związków azotowych + diuretykiJAkie stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do środków które wywołują działania niepożądanepozwolenie na dopuszczenie produktu do obrotu może zostać zawieszone, ale tylko tymczasowoJesli nie zdefiniujemy odpowiednich kryteriów włączenia/wyłączenia podczas projektowania badania, jaki rodziaj błędu możemy nieumyślnie wygenerowaćbłąd obserwacjiJaki lek nie powoduje wymiotów u psówapomorfina (podskórnie lub dospojówkowo)Ostre zapalenie trzustki początkowo objawia się zasadowicą hipochloremiczną, hiponatremią i hipokaliemią, dlatego płynoterapię z wyboru wykonuje się zSól fizjologiczna + chlorek potasuCzy zwierzę niejedzące musi otrzymać płyny pozajelitowe w ciągu kilku dni od początku epizodu?4-5Co pomoże zwierzęciu z zapaleniem wątrobu CuPodać D-penicylaminę. (niespecyficzny środek chelatujący), Podać kwas askorbinowy. (witamina C wydalana przez nerki), Podać trietylenotetraaminę. (specyficzny środek chelatujący)Które z poniższych nie pomaga zwierzęciu z zapaleniem wątroby Cu?Kastracja (tylko w celu zmniejszenia zachorowalności w populacji, sama w sobie nie pomaga)Która z poniższych grup żywności ma zwykle najmniej problemów z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki?BiałkaBól o nieznanej przyczynie w przewlekłym zapaleniu trzustki można leczyćNieopłaszczone enzymy trzustkowe podawane POPrimperan to lek o działaniuŚrodki przeciwwymiotneKtóre z poniższych stwierdzeń dotyczących leków przeciwpasożytniczych NIE jest prawdziwe? Benzimidazole mają dobre wchłanianie z przewodu pokarmowego i szerokie rozmieszczenie w tkankachPKtóre z poniższych stwierdzeń dotyczących leków przeciwpasożytniczych NIE jest prawdziwe? Endektocydy mają zmniejszoną absorpcję z przewodu pokarmowego i bardzo szeroką dystrybucję tkankową z bardzo długim biologicznym okresem półtrwaniaFKtóre z poniższych stwierdzeń dotyczących leków przeciwpasożytniczych NIE jest prawdziwe? Piperacyna ma zmniejszoną absorpcję jelitową i szeroką dystrybucję tkankowąFKtóre z poniższych stwierdzeń dotyczących leków przeciwpasożytniczych NIE jest prawdziwe? Pirantel nie wchłania się z przewodu pokarmowego i ma krótki biologiczny okres półtrwaniaFKoń otrzymuje dawkę środka przeciwbólowego we wlewie. Cmax i klirens (CI) dla tego leku wynoszą odpowiednio 5 µg/ml i 2 ml/min. Jaka jest najlepsza szybkość infuzji, aby utrzymać konia na dobrym poziomie analgezji?10 /g/minW powyższym przypadku, gdyby konieczne było podanie 40 µg/min i dostępny był wodny roztwór leku 20 mg/ml, jaką objętość należy podać na min2 mlAby określić przybliżony stopień klinicznego odwodnienia zwierzęcia, najbardziej wiarygodnym testem jestHematokrytAby obliczyć szybkość wlewu płynuKrople można liczyć na minutęGryzeofulwina wchłania się przez przewód pokarmowy, obecność tłuszczu w diecie sprzyja jego wchłanianiu i koncentruje się w takich miejscach jak skóra, paznokcie i kaskPKetokonazol jest wchłaniany doustnie i ze względu na swoje właściwości lipofilne jest szeroko dystrybuowany we wszystkich tkankachPAmfoterycyna jest wchłaniana przez przewód pokarmowy i najlepiej podawać domięśniowoPKlotrimazol dobrze wchłania się doustnie, a także miejscowo, dlatego nigdy nie należy go stosować w leczeniu grzybicy skóryFJakie grupy leków stosuje się w stanach zapalnych związanych z chorobami autoimmunologicznymi i ciężką atopią?Środki alkilujące, Środki przeciwmetaboliczne (azatiopryna, metotreksat...), Środki wiążące immunofiliny (cyklosporyna A, takrolimus, primekrolimus...). DKtóry z poniższych płynów zwiększa objętość o taką samą ilość jak objętość do podania?ŻelatynyNa glikokortykoidy u psaDawka zastępcza u psów wynosi = 1 mg/kg/d aktywności hydrokortyzonu. (0'25mg / (kg · d) prednizon), Dawka przeciwzapalna = 4x dawka zastępcza. (1'1mg / (kg · d) prednizolon), Dawka immunosupresyjna = 8x dawka zastępcza. (2'2mg / (kg · d) prednizolon)Dawkę leku przeciwzapalnego podaje się domięśniowo psu ważącemu 20 kg i uzyskuje się maksymalne stężenie we krwi 10 µg/ml, a skuteczność tego leku wynosi 2 µg/ml. T1 / 2 u tego gatunku wynosi 24 godziny. Jak długo potrwa kolejna dawka, zanim poziom leku przestanie działać?48hW regularnym/rocznym programie odrobaczania należy wziąć pod uwagęWarunki higieniczno-klimatyczne miejsca zamieszkania zwierząt, Rotacja leków, Zwalczanie szkodników zgodnie z corocznymi wytycznymi, które uwzględniają, czy są to zabiegi profilaktyczne czy lecznicze.W regularnym/rocznym programie odrobaczania NIE należy wziąć pod uwagęStany epidemiologiczne: rodzaje zaobserwowanych pasożytów i rodzaj leków stosowanych w poprzednich zabiegach NIE będą brane pod uwagęSprzęt do infuzji płynów jest skalibrowanyDorośli mają 20 kropli = 1 ml, a dzieci 60 kropli = 1 mlDMSOJest przeciwutleniaczem, który niszczy reaktywne formy tlenu lub ROS, takie jak nadtlenek wodoru (H2O2) oraz wolne rodniki, takie jak rodnik hydroksylowy (-OH) lub rodnik ponadtlenkowy (O2-), Jest stabilizatorem błon komórkowych. Tb jest przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczy, przeciwbólowy, miejscowo rozszerzający naczynia krwionośne, hamujący polimeryzację kwasu hialuronowego, obniżający ciśnienie śródmózgowe, krioprotekcyjny, przeciwschemiczny.Co oznacza margines terapeutyczny?Marginesy między minimalną skuteczną dawką a minimalną dawką, przy której już zaobserwowano działania niepożądane lekuKtóry z poniższych czynników zmienia odpowiedź farmakologiczną na lek podawany zwierzęciu i powinien być uwzględniony przy ustalaniu dawki, która ma być zastosowana?Niewydolność wątroby, gdy lek jest wydalany z żółcią, Płeć i wiek leczonych zwierząt, Otyłość i dietaKtóre z poniższych stwierdzeń dotyczących NLPZ jest prawdziwe?Podczas badania dużych populacji, jeden NLPZ nie wydaje się być terapeutycznie wyraźnie lepszy od drugiego, Jeśli chodzi o toksyczność, są NLPZ, które mają najczęstsze działania niepożądane, W przypadku przeprowadzania zindywidualizowanych badań stwierdzono, że NLPZ są terapeutycznie lepsze od innych dla danego pacjentaKotowi należy podać dawkę dożylnego antybiotyku. Antybiotyk ma Vd u kotów 10 l i ma na celu osiągnięcie wydajności 5 µg / ml. Jaką minimalną dawkę należy podać, aby osiągnąć śmiertelność bakterii?50 mgWiadomo, że skuteczność leku wynosi 10 µg/ml, a Ctox 80 µg/ml. Biologiczny okres półtrwania u cieląt wynosi 24 godziny, a objętość dystrybucji 50 l. Ile leku należy podać, aby zwierzę było objęte ochroną i jakie odstępy między dawkami należy ustalić?0,5 g co 12 godzin *.Jaki jest parametr? najważniejszy czynnik farmakologiczny w doborze substancji farmakologicznie czynnej w leczeniu choroby?Zdolność leku do osiągania skutecznych stężeń w miejscu, w którym ma rozwinąć swoje działanie farmakologiczneKtóry z tych leków będzie najbardziej odpowiedni do leczenia jagniąt, które zostały zarażone pasożytami na poziomie wątroby i mają trafić do rzeźni?AlbendazolKtóry z tych pestycydów ma niskie spektrum działania i jest aktywny tylko w dorosłych stadiach pasożytaPiperazynyKtóry z poniższych sposobów leczenia jest zalecany przez WHO w leczeniu niekontrolowanego silnego bóluOpioidy podawane dooponowo, Neuroablacja obwodowa, Neurostymulacja.Długość załamka T w EKG można wykorzystać do oszacowania, czy stężenie K we krwi jest toksycznePKCl jest akceptowany jako metoda eutanazji tylko wtedy, gdy zwierzę jest nieprzytomneFWHO zaleca leczenie umiarkowanego lub łagodnego bólu niekontrolowanego za pomocą opioidów o niskiej sile działaniaPW odwodnieniu hipertonicznym istnieje ryzyko niedoszacowania stopnia odwodnienia, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko hematokrytPKtóra z poniższych ras jest uznawana za dawcę krwi z wyboru do transfuzji?ChartW jaki sposób najlepiej wchłania się diazepam?Które z poniższych dotyczy kryteriów leczenia przeciwpasożytniczego?Muszą usunąć 95% dorosłych pasożytów. Mniej niż 70% jest niedopuszczalne, Etapy, w których lek jest aktywny, muszą być znane, ponieważ należy wziąć pod uwagę migrację larw i cykl pasożytniczy, Należy utrzymywać dobrą higienę w gospodarstwie i monitorować żywność.Które z poniższych nie dotyczy kryteriów leczenia przeciwpasożytniczego?Bardziej odpowiedni jest lek o zmniejszonym marginesie terapeutycznym.FenobarbitalOsiągnięcie stabilnego stężenia we krwi zajmuje kilka dni.* (trwa 7-10 dni, aby osiągnąć stabilne [osocze])Która z poniższych definicji NOEL (poziom bez obserwowalnych skutków) jest prawidłowaJest to najwyższa dawka pozostałości, która nie wywołuje niepożądanych skutków we wszystkich badaniach toksykologicznych pozostałościKtóry z poniższych leków może wydłużyć oczekiwaną długość życia u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca?Furosemid.W której z poniższych sytuacji należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu objętości płynoterapii?Zastoinowa niewydolność sercaSukralfatDziała skuteczniej w środowisku kwaśnym.* (ochraniacz błony śluzowej przewodu pokarmowego)Jakie leczenie będzie najwłaściwsze na farmie trzody chlewnej, w której występuje inwazja Ascaris suis?AlbendazolButyrofenonyMogą powodować zmiany w zachowaniuKtóre z poniższych stwierdzeń dotyczących dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) jest nieprawidłowe?Jest to parametr, który należy podzielić przez wagę osobnika, do którego jest stosowany, aby uzyskać całkowitą IDAKtóre z poniższych stwierdzeń dotyczących dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) jest prawidłowe?Jest to parametr, który służy do określenia, ile pozostałości leku można spożyć dziennie i na zawsze zapewnia bezpieczeństwo konsumentowi, Służy do uzyskania maksymalnego limitu pozostałości leku, który może być obecny w żywności pochodzenia zwierzęcego, Uzyskuje się go dzieląc NOEL przez współczynnik bezpieczeństwa.Jakie elementy należy wziąć pod uwagę, aby skutecznie eliminować i zapobiegać pasożytom pasożytniczym w stadzie kóz w intensywnej hodowli?Okresowo odrobaczać całe stado, najlepiej w najbardziej wilgotnym klimacie, Leczyć wszystkie zwierzęta środkami przeciwrobaczymi w przypadku, gdy niektóre kozy wykazują kliniczne (utrzymująca się biegunka, anoreksja itp.) inwazję żołądkowo-jelitową, Zmieniaj leki przeciwrobacze najlepiej z lekami o szerokim spektrum działaniaUspokajające działanie medetomidyny trwa dłużej niż działanie przeciwbólowePAmoksycylina + gentamycyna to dobry pierwszy wybór w przypadku ostrego zapalenia trzustkiPCytrynian potasu może leczyć zarówno kwasicę metaboliczną, jak i hipokaliemięPAcepromacyna jest nadciśnieniowaF (jest hipotensyjna)Drugą najszybszą drogą płynoterapii po dożylnej jest droga dootrzewnowaF (fałsz, śródkostny)Ketamina powoduje dobrą, ale słabą analgezję trzewną na poziomie powierzchniowymF (Fałsz, trzewny luźny)Należy zachować ostrożność przy podawaniu digoksyny zwierzętom wyniszczonym, ponieważ istnieje ryzyko toksyczności z powodu braku mięśni szkieletowychPAcepromacyna powoduje nieodwracalne wysunięcie trzeciej powieki u koniF (Fałsz, u psa)Szybkość podawania płynówIV> Dokostne> Dootrzewnowe> SC> doustnieKtóry z tych środków przeciwrobaczych NIE ma szerokiego spektrum działaniaPrazikwantelKtóry z tych środków przeciwrobaczych ma szerokiego spektrum działaniaOksybendazol, Noramektyna, Netobimina.W przypadku odwodnienia hipotonicznego hematokrytZwiększenieObjętość płynoterapii podtrzymującej na kg na dzień dla małego psa wynosi60 mlPłynów zawierających K + należy unikać, jeśli fala jest na EKGT zwiększa się > ¼ szerokości *Zaleca się stosowanie glikokortykosteroidów o pośrednim czasie trwania i sile działaniaPKoty rzadziej niż psy doświadczają niepożądanych skutków stosowania glikokortykoidówPGlikokortykosteroidy zwiększają podatność na infekcjePPojedyncza wysoka dawka glukokortykoidu jest niebezpiecznaFPodawanie 5% glukozy jest praktycznie jak podawanie wodyP20% glukoza może być pożywna lub moczopędnaPMetronidazol ma niewielkie działanie przeciwzapalne na jelitaPAcetonid Ringera alkalizuje bardziej niż mleczan RingeraFKot waży 5 kg i ma 3 lata z całkowicie płynną biegunką i wymiotami. Badaniu fizykalnemu przypisuje się stopień odwodnienia 5%. Ile płynu należy podać w ciągu pierwszych 24 godzin?Dwieście pięćdziesiąt ml plus objętość odpowiadająca zaistniałym stratomJeśli zwierzę otrzyma dawkę antybiotyku 10 mg/kg, o której wiadomo, że biologiczny okres półtrwania wynosi 12 godzin, a MIC dla zakażającego drobnoustroju wynosi 1 μg/ml. Kiedy zostanie podana kolejna dawka, jeśli osiągnięte przy tej dawce stężenie w osoczu wynosi 6 μg/ml i jaka dawka będzie najwłaściwsza do kontynuacji leczenia?24 godziny i 6 mg/kg.Leki przeciwhistaminowe H1 mogą być związane z glikokortykoidamiPParacetamol jest szczególnie toksyczny dla kotówP (To prawda, nie można sprzęgać glukuronidu. Działa przeciwzapalnie u psów)Streptokinaza, streptodornaza i urokinaza mogą być stosowane jako leki przeciwzapalnePChryzoterapia, czyli terapia związkami złota, może być połączona z medetomidyną w celu wzmocnienia działania przeciwzapalnego i uspokajającegoFałsz, chryzoterapia połączona z glikokortykosteroidami!Jeśli wiadomo, że lek jest skuteczny, gdy osiąga stężenie w osoczu 30 μg/ml i powinien być podawany zwierzęciu. Jaką całkowitą dawkę należy podać, aby zwierzę było przykryte przez 24 godziny, jeśli biologiczny okres półtrwania wynosi 24 h, Vd wynosi 10 litrów, a Ctox = 100 μg/ml?700 mgKwas acetylosalicylowyMoże powodować przewlekłą niewydolność nerek, jeśli jest używany przez długi czasKtóre z poniższych stwierdzeń jest prawdziweKot może oddać 50 ml krwi, Krew może być podawana dootrzewnowoKtóre z poniższych stwierdzeń dotyczących NDP jest prawidłoweMoże być inny we wszystkich tkankach docelowychZwierzę o masie 40 kg otrzymuje lek dożylnie w dawce 20 mg/kg. Następnie będzie dalej podawany we wlewie. Celem jest utrzymanie stężenia w osoczu (Cefic) 20 μg/ml. Wiadomo, że klirens (Cl) leku wynosi 1 ml/min. Jaka szybkość podawania zostanie ustalona, jeśli lek będzie w roztworze o stężeniu 10 μg / ml?2 ml/minKtóre z poniższych stwierdzeń jest fałszywe?Hipotoniczna sól fizjologiczna jest szczególnie przydatna do szybkiego zwiększania objętości