43 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Accepteren
Goed vinden
Asiel
Bescherming
Catastrove
Ramp
Extreem
Uiterst, hoogst
Gedogen
Toestaan
Humaan
Menslievend
Oogluikend
Niet willen zien
Procederen
Iemand bij een rechter aanklagen en een proces tegen hem voeren
Procedure
Werkwijze
Status
Toestand waarin je je bevind
Affectief
Met gevoel, met lievde
Autoriteiten
Personen fie namens de regering handelen
Comfortabele
Gerieflijk, waarin je plezierig zit en rijd
Accessoires
Extra onderdelen
Cruisecontrol
Apparaat waar mee je constante snelheid kan geven zonder gas te geven
Etnische
Met een andere afkomst en cultuur
Resulteert
Heeft tot gevolg
Geneert zich
Schaamt zich
Matriële
Geld en bezittingen betreffend
Morele
Wat goed of verkeerd is
Massaal
Met heel veel teglijk
Bio-industrie
Massaal fokken van onder anderen kippen en varkens
Officieel
Door leiding vast gelegd
Naturisch evenement
Bijzondere gebeuren op het water
Oppositiepartij
de partij die niet in de regering zit
Coalitie
samenwerkende regeringspartijen
Publicatie
Uitgave
Statisch bedrijf
bedrijf dat onderzoek doet en dat in cijfers vastlegt
Inflatie
geldontwaarding minder kunnen kopen voor het zelfde geld
Architect
ontwerper van gebouwen
Decoreren
Versieren
Demoncratie
Volk
Exporteren
Uitvoeren naar een ander land
Harmoniëren
Goed samen gaan
Inspiereren
Iemand een goed iedee bezorgen
Mythe
Verhaal (over god)
Religie
Godsdienst
Vertolken
Onder woorden brengen
Actuele
Die nu in de belangstelling staan
Archeoloog
oudheidkundige
Afleiden
Concluderen opmaken
Besmettelijke
Waarbij je andere kunt aansteken
Conserveeringsmiddelen
Stoffen om te verkomen dat een product bederft