miljøbetinget fosterskader

I hvilken periode af graviditeten er fosteret mest sårbart overfor påvirkninger af de ydre kønsorganernes påvirkning?
Click the card to flip 👆
1 / 14
Terms in this set (14)
I hvilken periode af graviditeten er fosteret mest sårbart overfor påvirkninger af de ydre kønsorganernes påvirkning?
I hvilken periode af graviditeten er risikoen for udviklingsforstyrrelser størst?
Hvornår i graviditeten er risikoen for misdannelser størst?
Hvilket organsystem i fostret et sårbar over for kviksølv (fx relevant hvis moderen får tandfyldninger med kviksølv)?
Angiv den første infektionssygdom som blev påvist at kunne medføre misdannelser af fostre
Angiv hvilken periode af graviditeten hvor fosteret er særlig sårbar overfor eksponeringer, der kan skade hjernens udvikling.
d. Angiv størrelsesorden i procent for hvor mange børn af en fødselsårgang der registreres med en medfødt misdannelse
Redegør kort for, hvilke effekter eksponering for anti-androgene stoffer under graviditeten er mistænkt for at kunne medføre hos fostret
Angiv (definér), hvad reproduktionstoksikologi omfatterpåvirkninger som nedsætter chancen for at få et sundt og levedygtigt afkom- kan føre til fertilitet, aborter, fosterdød, misdannelser.Gør kort rede for principperne i eksperimentel testning for reproduktionstoksiske effekter- testning på forsøgsdyr- rotter anvendes oftest testning for fosterskader: drægtige hunner eksponeres (mindst 3 doser) i organogeneseperioden. dagen før termin fjernes fostre kirurgisk og man kigger efter følgende: - antallet levende/døde fostre - vægt og længde - anomalier to- eller fler-generationsforsøg: hanner og hunner eksponeres før befrugtning, og hunnerne eksponeres igen under drægtighedsperioden. afkommet (F1-generation) eksponeres videre og giver ophav til F2-generation osv. derefter kigger man efter følgende: - parringadfærd, fertilitet, drægtighedsperiodens forløb hos forældregenerationen - påvirkning in utero og overførsel af effekter til næste generation hos F-1 generationen.Redegør kort for tre årsager til at fostre er særligt sårbare overfor toksiske kemikalier- hurtig vækst/celledeling-> øget risiko for påvirkning - følsomme udviklingsprocesser - biologiske barriere (blod-hjerne-barrieren) er ikke færdigudviklet- dårligere beskyttelse - afgiftningsmekanismer er ikke fuldt udviklet-> højere koncentrationer i fostervævAngiv tre mekanismer, hvorved paternal eksponering for bly kan medføre abort, misdannelser i fosteret eller nedsat sædkvalitet- toksisk påvirkning af spermatozoer - kontaminering af sædvæsken - mutationer i faderen kimceller