40 terms

Lekce 1 - povaha (3)

Lesson 1 - character (3)
STUDY
PLAY
pořádný
proper
pyšný
prideful
hrdý
proud
realistický
realistic
neochotný
reluctant
odporný
repulsive
uzavřený
reserved
romantický
romantic
sprostý
rude, vulgar
spokojený
satisfied
sebevědomý
self-confident
sobecký
selfish
citlivý
sensitive
jemný
sensitive, gentle
vážný
serious
bystrý
sharp
mlčenlivý
silent
pošetilý
foolish
prostý
simple
upřímný
sincere
skejťák
skateboarder
střízlivý
sober
společenský
sociable
samotářský
solitary
rozhazovačný
spendthrift
lakomý
stingy, tight-fisted
přísný
strict
silný
strong
cílevědomý
strong-minded, purposeful
tvrdohlavý
stubborn
soucitný
sympathetic
povídavý
talkative
šetrný
thrifty
bojácný
timid
chápavý
understanding
protivný
unpleasant, objectionable
slabý
weak
vychovaný
well-mannered
ochotný
willing
moudrý
wise